fbpx Mastertillegg: Noen får i Vestre Viken, andre får kanskje Hopp til hovedinnhold

Mastertillegg: Noen får i Vestre Viken, andre får kanskje

Bildet viser Cathrine Tolpinrud.

De som er ferdig med master og er lovet mastertillegg, får det. Men det er ikke sikkert de som er i gang med master eller skal begynne, får.

Anestesisykepleier Cathrine Tolpinrud var forespeilet mastertillegg etter at hun hadde gjort ferdig sin master i anestesisykepleie. Men hun har ikke sett noe til pengene. Dette er halvannet år siden.

NSF og arbeidsgiver uenige

Det er Drammens Tidende [krever innlogging] som fortalte om Tolpinrud, som jobber på Bærum sykehus i Vestre Viken. Grunnen til at hun ikke fikk mastertillegget på 20 000 kroner i året, er at arbeidsgiver og Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Vestre Viken er uenige om hvordan tariffavtalen skal tolkes.

NSF fremmet krav på vegne av Tolpinrud og åtte andre i samme situasjon.

Nå er kravet for Tolpinrud og de åtte andre innvilget, og de får tillegget. Men historien er ikke over med det.

Det er fremdeles uklart om de som gjør ferdig mastergraden nå til sommeren, får tillegget. Det er også uklart om de som begynner på master til høsten, vil få det.

– Glede med bismak

Cathrine Tolpinrud sier til Sykepleien hun er glad for å få mastertillegget.

– Men gleden har en bismak når jeg måtte gå til mediene før det ordnet seg.

Hun forteller at hun har hatt støtte av lederen sin hele veien.

– Hva tenker du om at det ikke er sikkert at de som kommer etter deg, får tillegget?

– Det synes jeg er dårlig. Jeg håper NSF får avtalen på plass, slik at de som tar master, får mastertillegg.

Overrasket

Tom Frost, som er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Vestre Viken, sier dette handler om hvordan den lokale tariffavtalen skal tolkes.

– Vi mener den er klar. Har sykepleiere avtalt med arbeidsgiver å ta en masterutdanning, og dette er del av en individuell plan, så skal de ha tillegget.

Han sier dette har vært praksis i flere år, og han er overrasket over at arbeidsgiver plutselig har skiftet syn.

Bildet viser Tom Frost.

Får lønn som spesialsykepleier

Sine Kari Braanaas, konstituert avdelingssjef, HR og lederstøtte i Vestre Viken, sier de i 2018 undersøkte intern praksis for bruk av mastertillegg. Det gjorde de fordi NSF sentralt og Spekter hadde besluttet å vurdere ulike forhold knyttet til å implementere et slikt tillegg for sykepleiere. 

– Ut fra disse funnene, som viste bruk av mastertillegg også der hvor tillegget ikke bare knyttet seg til «120 ferske studiepoeng», foretok arbeidsgiver en nærmere presisering ut fra intensjon og formål med tillegget da bestemmelsen ble inntatt i 2013, sier hun.

Braanaas peker på at utdanningssystemet nå endrer seg, slik at masterutdanning blir «hovedregel» for å bli spesialsykepleier.

Hun sier Vestre Viken i flere år har hatt praksis for å gi sykepleiere med sykepleiefaglig utdanning på mer enn 60 studiepoeng tittel og lønn som spesialsykepleier.

– Det har ikke vært praksis at ekstra studiepoeng ut over disse 60 automatisk gir ekstra lønn, sier hun.

– Vi anser at oppnådd mastergrad allerede er tatt høyde for som del av årslønnen som spesialsykepleier.

– De har mer kompetanse

– Vi er rett og slett uenig, konstaterer foretakstillitsvalgt Tom Frost.

Han fastholder at det har vært vanlig praksis å gi spesialsykepleiere med master mastertillegg. Altså stikk motsatt av det Sine Kari Braanaas sier.

Frost påpeker at det er 30 studiepoeng som skiller en anestesisykepleier med og uten master.

– De med master har mer kompetanse enn de med videreutdanning, og derfor skal de ha mastertillegg, mener han.

– Slik burde praksis være for alle spesialiteter med master, når Vestre Viken har en uttalt strategi om å skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten.

Hvordan den lokale avtalen skal forstås, skal avgjøres i forhandlinger mellom NSF og Spekter. De er i dialog, men ifølge Spekter er saken ikke ferdig behandlet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse