Høie vil gi leger enklere tilgang til tidligere pasienters journaler

Helseminister Bent Høie
Statsråd Bent Høie (H) vil endre loven slik at leger enklere kan få tilgang til tidligere pasienters journaler.

Helseminister Bent Høie (H) vil endre loven slik at leger enklere kan søke i tidligere pasienters journaler.

Helseministeren vil fremme et nytt lovforslag for å gi leger mer spillerom.

– Vi skal gjøre det enklere for helsepersonell å lære av behandling som de har tatt del i. Det vil komme pasientene til gode, sier Høie til Aftenposten.

Flere mener reglene er for strenge

Både leger og forskere har tidligere varslet om at personvernombudets tolkning av reglene er for streng, noe de mener har hindret forsvarlig medisinsk praksis. Leger må i dag be om innsyn i opplysninger om tidligere pasienter hvis de vil sjekke om de har gjort riktige vurderinger eller startet riktig behandling.

Høie sier at pasienter fortsatt har rett til å få se loggen som viser hvem som har sett på deres journaler. Pasientene har også rett til å nekte leger innsyn.

Høie: Leger kan ta pasientbilder med privat mobil

Helseminister Bent Høie
MOBILAKSEPT: Usikkerhet og konflikter om personvern har bidratt til at Helse- og omsorgsminister Bent Høie nå sender ut konkrete instrukser til landets sykehus.

Helseminister Bent Høie (H) slår fast at leger kan bruke privat mobil i behandlingen av pasienter og gå inn i journaler uten at de har pasientansvar.

Høie skal sende et rundskriv til landets sykehus med konkrete instrukser for personvern, skriver Aftenposten.

Leger og forskere har tidligere fortalt til avisen at personvernombudets strenge tolkning av personvernreglene aktivt hindret dem i forsvarlig medisinsk praksis.

Blant annet hadde de ikke lov til å se pasientjournalen til personer de selv hadde behandlet dersom de ikke lenger var behandlende lege.

Tilgang til journal

Ved enkelte sykehus har det også vært praksis at det er i strid med loven at leger bruker privat mobiltelefon til å ta bilder for å få en vurdering fra andre leger for å gi rask og riktig akutthjelp.

Helseminister Bent Høie skriver i instruksen at leger nå kan få tilgang til pasientens journal selv om de ikke er behandlende lege for å sjekke om behandlingen som ble gitt, var riktig.

Nødrettsbetraktning

Høie skriver at det er uheldig at røntgenbiler og EKG-bilder har blitt sendt til legekolleger for råd, men sier det kan «ut fra en nødrettsbetraktning