fbpx Folk etterlyser tilstrekkelig og riktig kompetanse i eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold

Helsepolitisk barometer: Folk etterlyser tilstrekkelig og riktig kompetanse i eldreomsorgen

Bildet viser eldre kvinne som ser ut av induet
TRENGER FLINKE FOLK: Teknologi kan ikke erstatte samværet med mennesker og den direkte faglige oppfølgingen, mener Norsk Sykepleierforbund. Foto: Mostphotos

Nok kompetanse, sykehjemsplasser og flere ansatte, er det folk mener må til for å sikre gode helse- og omsorgstjenester til de eldre.

På spørsmålet om hva som er det viktigste virkemiddelet for å sikre gode helse- og omsorgstjenester til eldre, er folk stort sett enige om at kompetanse er viktigst. Men nok sykehjemsplasser og flere ansatte i tjenestene blir pekt på som nesten like viktig.

Kantar TNS har gjort meningsmålingen «Helsepolitisk barometer 2019» på oppdrag fra ti organisasjoner, deriblant Norsk Sykepleierforbund (NSF). De har spurt 2090 personer over 18 år fra hele Norge om deres meninger rundt ulike helsepolitiske temaer. Dette er fjerde året dette barometeret kommer.

Prosentmessig fordeling

Her er fordelingen i prosent på hva folk anser som viktigst for å sikre gode helse- og omsorgstjenester til eldre:

  • Tilstrekkelig og riktig kompetanse: 34 prosent
  • Nok sykehjemsplasser: 29 prosent
  • Flere ansatte i tjenestene: 28 prosent
  • Ta i bruk ny teknologi: 6 prosent

Frp og Senterpartiet avviker

Det viser seg at folks holdninger til spørsmålet om hva som er viktigst i eldreomsorgen, har til dels sammenheng med hvilket politisk parti de stemmer. SV-velgerne er de som prioriterer kompetanse høyest, med 43 prosent, etterfulgt av Høyre- og Venstre-velgerne, med 38 prosent hver.

Kompetanse kommer som det viktigste hos alle unntatt Ap-, Frp- og Senterparti-velgerne.

Hos Ap er kompetanse sidestilt med sykehjemsplasser, med 33 prosent på begge virkemidler.

Hos Frp-velgere kommer det som det tredje viktigste (23 prosent), etter sykehjemsplasser (31 prosent) og flere ansatte (30 prosent).

Hos Senterpartivelgerne kommer det som det nest viktigste (31 prosent), etter flere ansatte (34 prosent).

Teknologioptimister hos MDG, -pessimister hos KrF

MDG-velgerne må sies å være teknologioptimistene. I dette partiet er det 14 prosent som svarer at å ta i bruk ny teknologi er det viktigste.

Mens KrF-velgerne er på motsatt side: Der er det ingen som fremholder teknologi som det viktigste virkemiddelet.

Teknologi som supplement eller verktøy

– De aller fleste peker på tilstrekkelig og riktig kompetanse. Det må vel være som musikk i en sykepleierforbundsleders ører, Eli Gunhild By?

– NSF er glad for at folk mener det. Mange har pekt på at sykepleiere er blant de yrkesgruppene som er vanskeligst å erstatte av maskiner. Teknologi kan være gode supplementer eller verktøy, det gir nye muligheter som vil prege utviklingen av sykepleierfaget inn i en ny tid. Men det kan ikke erstatte samværet med mennesker og den direkte faglige oppfølgingen. Det må derfor være tilgang på kompetent personell til enhver tid, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.