Norge stiller miljøkrav til antibiotika

Bildet viser en pilleboks som det spruter piller opp av.
VIL BLI PREMIERT FOR MILJØINNSATS: Produsenter av antibiotika som tar miljøhensyn, kan tjene på de nye reglene for anskaffelse av antibiotika.

Vil velge bort produsenter som slipper antibiotika rett ut i naturen.

For første gang stiller Norge miljøkrav til legemidler. Det skriver Sykehusinnkjøp, som denne uken skal gå til nye anskaffelser av antibiotika. Miljøkravene gjør at de kan velge bort produsenter som slipper kjemikalier og antibiotika rett ut i naturen.

Helseminister Bent Høie sier til NRK at han håper dette vil føre til mindre multiresistente bakterier.

Gleder seg over at Norge går foran

Innkjøpsdirektør Bente Hayes sier, på Sykehusinnkjøps egne nettsider, at det har vært et utfordrende arbeid.

Hun viser til at mange land som produserer antibiotika, som India og Kina, har mangelfulle regelverk for å forhindre utslipp, og arbeidet med et internasjonalt regelverk er kommet til kort. Derfor gleder hun seg over at land som Norge kan gå foran, og satser etter hvert på et nordisk samarbeid.

Om denne første anskaffelsen blir vellykket, vil Sykehusinnkjøp vurdere å innføre miljøkrav også på andre anskaffelser.

Synes det kommer sent

Dag Berild, professor og antibiotikaforsker, sier til NRK at tiltaket er veldig bra. Samtidig undrer han på hvorfor det ikke har kommet før.

Ifølge NRK har Sverige stilt miljøkrav siden 2010.

Berild sier også han er bekymret for at reglene ikke vil ha så mye å si i praksis.

– Det koster penger å la være å slippe ut forurensning. Legemiddelproduksjon er så komplekst, og når det er mangel på enkelte typer antibiotika, kan vi risikere at produsentene blåser i kravet, sier han til NRK.

Kan bli aktuelt med fabrikkbesøk

Bente Hayes sier bransjen ikke har vært klar for regler før nå, og at det er viktig å ha industrien med seg.

Ifølge Sykehusinnkjøp vil miljøvennlig produksjon vektes med 30 prosent som tildelingskriterium. På grunn av utfordringer rundt levering, kan ikke miljøkravene være absolutte.

– Og vi er nødt til å velge den leverandøren som relativt sett gjør det best innenfor miljø, sier Hayes på Sykehusinnkjøp sine nettsider.

Hun opplever at leverandørmarkedet er positive til at det fremover vil bli stilt miljøkrav ved legemiddelanskaffelser.

Til NRK sier Hayes at de vil kontrollerer at miljøkravene blir holdt gjennom å kontrollere dokumentasjon, og det kan bli aktuelt å besøke fabrikker.

Les også: Best til å gi mindre antibiotika

Mirakelets tid er nesten forbi

Bildet viser Leny Abila som tar på seg munnbind.
RUTINERT: Leny Abila kjente litt på frykten i begynnelsen, men nå vet hun hva som skal til for å beskytte seg mot smitte.

Uvettig bruk av antibiotika truer hele den moderne medisinen. Sykepleiere kan gjøre en forskjell.

En gang var penicillin vidundermedisinen som kunne kurere alt. Nå vet vi at penicillin og andre­ antibiotika har begrenset levetid og skal brukes med varsomhet. Skrekken er at de en dag ikke lenger virker.

Advarte tidlig

Alexander Fleming, som i 1928 ved en tilfeldighet oppdaget penicillinet, ­advarte allerede i 1945 mot at bakteriene hadde et mottrekk på lur: Evnen til å utvikle resistens, eller motstand, mot vidundermedisinen.

Etterlengtet mirakel

Men tatt i bruk i 1941, i en verden som hungret etter gode nyheter, fikk penicillinet rollen som mirakel. «Thanks to penicillin … He will come home», står det på en r­eklameplakat fra 1944 som viser en syk soldat som får behandling i felt.

...

Les også: