Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO går til mekling

Brudd i lønnsforhandlingene
BRUDD: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til venstre og NHO-sjef Ole Erik Almlid etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom NHO og LO. Om det ikke blir en løsning under meklingen der fristen er 31. mars kan det bli streik for over 160.000 LO-ansatte etter 1. april.

Hvis ikke Riksmekleren finner en løsning i meklingen mellom LO og NHO, kan over 160 000 LO-medlemmer gå ut i streik i april.

Partene må møte til mekling hos Riksmekleren. Her går fristen ut 31. mars for å bli enige om en løsning. En eventuell mulig streik blir da fra 1. april.

Brudd

Torsdag kveld ble det brudd i årets lønnsforhandlinger mellom LO og NHO.

Partene har sittet sammen siden onsdag, og årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønna som skal reguleres, og pensjon og arbeidstid skal ikke forhandles.

– Tatt ansvar

– Etter flere år med svært lav reallønnsvekst har våre medlemmer hatt forventninger om et oppgjør som merkes på lommeboka. Spesielt viktig for oss har det vært å løfte de lavest lønnede som er blitt hengende etter over tid, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO har stilt med to hovedkrav i årets forhandlinger: Et generelt lønnstillegg til alle og et ekstra løft for dem med lavest lønn. De som i fjor tjente under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, altså rundt 430 000 kroner, regnes som lavtlønnede.

Organisasjonen mener deres medlemmer har tatt et stort ansvar i en utfordrende tid for norske bedrifter, men at det nå går bedre for norsk økonomi – og da er det arbeidstakernes tur.

Utenlandsk konkurranse

– Dessverre har vi ikke klart å komme til enighet i forhandlingene. Lønnskravene fra LO var for høye. Neste steg er derfor bistand fra riksmekler, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

For NHO er det viktigste målet i årets oppgjør er å styrke norske bedrifter i konkurransen med utenlandske bedrifter.

– Det må vi klare for å sikre og legge til rette for nye arbeidsplasser i Norge i årene som kommer, sier

NHO forhandler på vegne av mer enn 26 000 norske bedrifter.

Årets lønnsforhandlinger er i gang

Penger og bankkort, i lommen på en sykepleieruniform
KREVER LØNNSVEKST:– Vi har vist moderasjon i flere år, og betalte for høye strømpriser i fjor. Det får holde, sier Unio-leder, Ragnhild Lied.

I dag, 11. mars, leverte LO sine krav til NHO. Uansett resultat er det disse forhandlingene som i stor grad legger føringer for alle andre tarifforhandlinger – også sykepleiernes.

Samtidig som LO har startet årets tarifforhandlinger, avholder Unio sin årlige inntektspolitiske konferanse.

– Det er rom for god reallønnsvekst i 2019, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

LO har startet

LO holdt sitt representantskapsmøte 19. februar, hvor de vedtok sin tariffpolitiske uttalelse for årets oppgjør. Forhandlingene starter med kravoverlevering i dag, 11. mars.

Blir partene enige innen 14. mars, blir resultatet behandlet i LOs og NHOs respektive organer. Dersom LO og NHO ikke blir enige innen 14. mars, blir det brudd og mekling. Dersom det blir mekling, vil den sannsynligvis skje i slutten av mars – med mulig meklingsfrist 31. mars.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.

Unio krever reallønnsvekst

Unios inntektspolitiske konferanse skal gi en indikasjon på forventninger i forbindelse med det forestående lønnsoppgjøret. Den fungerer med andre ord som et oppspill til arbeidet i

Les også: