Hvorfor kan helsepersonell være underordnet sjøfolk i medisinske spørsmål?

Bildet viser Color Line
EKSTRASERVICE: Å ha helsepersonell med på turene til Hirtshals og Kiel er noe Color Line har valgt som en ekstraservice. Det er ikke et lovkrav, opplyser bemanningsbyrået Ranstad Care.

Helsepersonell på passasjerskipene til Color Line har en overstyrmann som medisinsk ansvarlig over seg. – Merkelig, sier sykepleier som jobber offshore med helt andre regler.

Tom-Arne Nordås er sykepleier som jobber offshore. Han reagerte da han så stillingsannonsen fra Randstad Care. Bemanningsbyrået søker etter helsepersonell som skal ha sommerjobb på Color Lines båter mellom Larvik – Hirtshals og Kristiansand – Hirtshals.

– Undrer meg litt

Den som søker må være autorisert ambulansefagarbeider, paramedic eller sykepleier, og må ha erfaring fra ambulanse, akuttavdelinger, legevakt eller tilsvarende. I stillingsteksten står det: «Dine oppgaver vil være å assistere overstyrmannen som er medisinsk ansvarlig om bord i beredskap knyttet til både ansatte om bord og passasjerene».

– Jeg undrer meg litt over at overstyrmann med kurs og sertifiseringer i medisinsk førstehjelp har dette ansvaret, og ikke autorisert helsepersonell med bachelorutdanning og akuttmedisinsk kompetanse og erfaring, sier Nordås.

Color Line henviser videre

Sykepleien kontakter Color Line for å spørre hvilke lover og forskrifter de baserer seg på med denne praksisen. Vi får svar på e-post fra konserndirektøren for HR, at vi må spørre Ranstad Care om stillingsannonsen.

Sykepleien svarer at det ikke gjelder stillingsannonsen, men om praksisen med å la overstyrmann være medisinsk ansvarlig. Vi får ingen respons tilbake med det første, så vi henvender oss til Ranstad Care.

Følger sjøfartslovgivningen

Lars Jacobsen, nasjonal direktør for helse hos Randstad Care, henviser til sjøfartslovgivningen, nærmere bestemt bemanningsforskriften 2009. Der står det at «rederiet skal foreslå den sikkerhetsbemanning som er nødvendig for å ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet».

I paragraf 8, (3j) går det frem at førstehjelp, skadebehandling og medisinsk bistand inngår i operasjoner, oppgaver og funksjoner som sikkerhetsbemanningen skal dekke.

– Det er kapteinen som har det overordnede medisinske ansvaret for skipet. Hos vår kunde er dette delegert videre til overstyrmann. Som følge av dette er vårt helsepersonell om bord underlagt kaptein og overstyrmann og skal rapportere til dem etter egne instrukser. Alle skip har også støtte i radiotjenesten Radio Medico, opplyser Jacobsen.

Radio Medico Norway er Norges offisielle legevakt for skip og sjømenn, og tjenesten leveres av seks leger ved Haukeland universitetssykehus som går ukevakter. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet og er i første rekke ment for utenriksflåten, men svarer på spørsmål fra alle.

Helsepersonell er ekstraservice fra Color Line

– Men lovgivningen tar neppe høyde for at det er helsepersonell til stede på skipet, som i Color Lines tilfelle. Er det ikke litt merkelig at en person uten helsefaglig utdanning skal ha det medisinske ansvaret når det finnes autorisert helsepersonell om bord?

– Color Line har valgt å ha en medic på skipet, som går ut over lovkravet. Å ha helsepersonell med på turen er en ekstraservice som Color Line har hele året på strekningen Oslo–Kiel og i sommermånedene på strekningen Larvik–Hirtshals og Kristiansand–Hirtshals. Båtene som går til Hirtshals, er jo superspeedbåter som tar bare tre og en halv time.

– Hva ligger egentlig i tittelen medic?

– Det er et navn Color Line har valgt å bruke på denne personen med helsefaglig utdanning som er enten ambulansefagarbeider, sykepleier eller paramedic.

Ingen helsepersonell hos DFDS

DFD Seaways har også passasjerskipsfart mellom Norge og Danmark. Kommunikasjonssjef Gert Jacobsen opplyser at rederiet ikke har ansatt autorisert helsepersonell om bord, så de har ikke denne problemstillingen rundt det medisinske ansvaret.

Sykepleier har delegert ansvar offshore

– Hvordan gjør dere det offshore, Tom-Arne Nordås?

– Helsetjenester offshore i petroleumsvirksomhet følger petroleumstilsynets regelverk, aktivitetsforskriften og rammeforskriften, som sier at det er legen som skal ha det medisinske ansvaret, sier han.

Legene jobber på land og sykepleierne til havs. I forskriften står det at det til enhver tid skal være det nødvendige antallet sykepleiere på plattformen.

– Når legen er onshore, blir sykepleier den ansvarlige om bord med delegerte oppgaver/behandlingsprotokoller, sier Nordås.

Operatørselskapene søker og rekrutterer spesialsykepleiere for å ivareta det akuttmedisinske om bord, siden de har lang utdanning og erfaring. Lege kontaktes med video eller telefon av sykepleier ved behov og bistår i behandling og beslutninger.

– Alt kan skje til havs, derfor er det viktig å sikre pasientene de beste forutsetninger. Det kan være at dette er ivaretatt på Color Line, men jeg synes likevel det er litt merkverdig at en uten autorisasjon som helsepersonell kan ha det medisinske ansvaret i norsk og dansk farvann, når det finnes mer kompetente personer om bord, eller via radio, sier Nordås.

Helsedirektoratet henviser til Sjøfartsdirektoratet

Sykepleien spør Helsedirektoratet om det er forenlig med lover og forskrifter at en uten autorisasjon som helsepersonell er medisinsk ansvarlig til havs, når det er annet personell til stede med denne autorisasjonen. Da får vi beskjed om at problemstillingen hører hjemme hos Sjøfartsdirektoratet.

– Om bord i et skip er det alltid skipsfører eller kapteinen som har det øverste ansvaret for all aktivitet, herunder også medisinsk behandling. Det er en sedvane at skipsfører delegerer jobben med å følge opp blant annet medisinsk behandling til overstyrmann, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør hos Sjøfartsdirektoratet.

Han forklarer at i internasjonale reguleringer om kvalifikasjonskrav for dekksoffiserer, er det krav om godkjente kurs hos den som skal ha ansvaret for medisinsk behandling om bord.

– I norsk regelverk er disse kravene tatt inn i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Men i Norge har vi tatt dette et steg lengre og krever at alle dekksoffiserer skal ha dette kurset før de får utstedt sitt dekksoffisersertifikat. Det er også i norsk regelverk satt krav til repetisjon av kompetansen knyttet til medisinsk behandling, hvert femte år, sier Aarhus.