Helseforetakene var lønnsvinner i 2018 – hjulpet av flere legeårsverk

Penger og bankkort, i lommen på en sykepleieruniform
LANG VEI TIL LIKELØNN: – Fortsetter vi i dette tempoet, skal det holde hardt selv for barnebarna våre å oppleve lik lønn for arbeid av lik verdi, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Helseforetakene var blant lønnsvinnerne i 2018. Men det meste av lønnsveksten forsvant i økte priser.

– De fleste fikk en svak reallønnsvekst i 2018.

Det fortalte utvalgsleder Ådne Cappelen da tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) ble lagt frem 18. februar.

Rapporten er grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019.

Bakgrunn om TBU: Har hindret lønnskrangler i femti år

Høyest lønnsvekst i helseforetakene – også kommunene over snitt

Ifølge tallene var det i finansnæringen, i kommunene og i helseforetakene at lønnsveksten var størst i 2018.

  • For ansatte i finansnæringen var lønnsveksten 3,1 prosent.
  • For ansatte i kommunene var den 2,9 prosent. Trekker man fra lærerne var den 3 prosent.
  • For helseforetakene i Spekter var den 3,25 prosent.

Når det gjelder lønnsveksten i helseforetakene, viser TBU til at flere legeårsverk bidro til å trekke opp lønnsveksten i 2018.

Lavest i varehandelen

Ansatte i varehandelen kom dårligst ut med 2,7 prosent lønnsvekst. For industriarbeidere var den 2,75 prosent.

I gjennomsnitt var lønnsveksten på 2,8 prosent, anslår TBU. Samtidig økte konsumprisene med 2,7 prosent.

Litt mer likelønn

Utvalgsleder Ådne Cappelen i TBU sa også at fordelingen av lønn har vært stabil siden 2015 – men at den er blitt litt jevnere mellom kjønnene.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er uendret eller litt redusert fra 2017 til 2018, melder TBU ut fra sine tall.

TBU peker på at lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser en liten reduksjon i lønnsforskjellene: I 2018 var kvinners gjennomsnittlige lønn 87,1 prosent av menns gjennomsnittlige lønn, når man ser på både heltids- og deltidsansatte.

Ser man på bare heltidsansatte, var kvinners lønn 88,5 prosent av menns lønn.

Menns årslønn i helseforetakene er 138 360 kroner høyere enn kvinners

Ser man på hvordan det står til i helseforetakene, tjener kvinner 80,5 prosent av det menn tjener. Årslønnen for menn er igjennomsnitt  710 640 kroner. For kvinner er gjennomsnittslønnen 572 280 kroner. NB: Tallene gjelder ansatte, og er ikke gruppert på yrkesgrupper.

Kvinneandelen er 76 prosent (gjelder heltidsansatte).

Menns årslønn i kommunene er 38 400 kroner høyere enn kvinners

I kommunene (utenom undervisningsansatte) tjener kvinner 92,9 prosent av det menn tjener.

Menns årslønn i kommunene er i gjennomsnitt 537 700 kroner. For kvinner er den 499 300 kroner. Det betyr en forskjell på 38 400 kroner. NB: Tallene er ikke gruppert på yrkesgrupper.

Kvinneandelen er også her 76 prosent (gjelder heltidsansatte).

Grunnlag for årets lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret for 2019 er på trappene. Derfor kommer TBU med den foreløpige rapporten om fjorårets oppgjør nå. I juni kommer en nye rapport med oppdaterte tall.

Utvalget anslår foreløpig en konsumprisvekst på om lag 2,2 prosent fra 2018 til 2019.

Usikkerheten i dette anslaget er spesielt knyttet til hvordan kronekursen og energiprisene blir fremover.

TBU spår moderat konjunkturoppgang både internasjonal og i Norge, men litt svakere vekst i utlandet.

SSB har for øvrig tidligere anslått en lønnsvekst på 3,3 prosent for 2019, ifølge NRK.

Lønnsoppgjøret i 2019 er et såkalt mellomoppgjør. Det vil si at det hovedsakelig forhandles om økonomi.

NSF-lederen: – Selv barnebarna vil ikke oppleve likelønn

– Det gir tillit til frontfagsmodellen at lønnsveksten i industrien ser ut til å havne der NHO og LO anslo etter oppgjøret i fjor, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

 – Det er viktig, siden anslaget deres legger sterke føringer for lønnsveksten i de tariffområdene vi har våre medlemmer, sier By.

Men hun legger til:

– Frontfagsmodellens legitimitet framover er avhengig av at vi klarer å få gjort noe med likelønnsgapet.

Ifølge TBU har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blitt mindre:

– Men på utdanningsnivået til våre medlemmer er det fortsatt 20 prosent lønnsforskjell, påpeker By.

– Fortsetter vi i dette tempoet, skal det holde hardt selv for barnebarna våre å oppleve lik lønn for arbeid av lik verdi.

Vil se mer på hva sykepleierne har fått

By viser til at det ser ut til at offentlige virksomheter har hatt en noe høyere lønnsvekst.

– Her vil jeg studere de mer detaljerte tallene og se hvilke grupper som har fått hva. Vi er alle kjent med mangelen på sykepleiere i kommuner og helseforetak, og lønn er et viktig tiltak for å beholde og rekruttere arbeidskraft, sier By.

Hva betyr egentlig 523 404 kroner i sykepleierlønn?

Fra hjemmesykepleien åpen omsorg i Onsøy kommune. Sykepleier Grethe Henriksen.
LØNN SOM FORTJENT? Trekker man fra ulempetillegg, blir den gjennomsnittlige årslønnen 460 174 kroner –  for dem som har ansiennitet fra 10 til og med 15 år, for eksempel for en hjemmesykepleier.

Tjener kommune-sykepleierne 523 404 kroner i året? Altfor høyt, mener flere av leserne om hva KS opplyste. Sjekk hva tallet blir når ulempetilleggene er fratrukket.

Sykepleiere i kommunene med ti års ansiennitet og mer fikk i gjennomsnitt utbetalt 523 404 kroner i årslønn, fortalte arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, til Sykepleien 4. mai.

Dette var tall per 1. desember i fjor.

– Må gå ut fra grunnlønna

På Facebook reagerte mange sykepleiere. Bente Trygve Kinn fikk flest «likes» på sitt innlegg:

«For en arroganse. Vi jobber ubekvem arbeidstid, kvelder, netter, helger og høytider. Det er grunnlønna vi må gå ut fra, men det skjønner ikke denne arrogante mannen. En kommunalt ansatt ingeniør har mer utbetalt i lønn enn en sykepleier, men ingeniøren jobber ikke netter, helger og høytider. Med denne arrogansen i ledelsen i KS er det ikke rart tilstanden på respekt og lønn er som den er.»

Minus ulempetillegg: 460 174 kroner

Sykepleien har kontaktet KS for å nyansere tallet.

Årsutbetalingen på 523 404 kroner er gjennomsnittlig utbetalt lønn – før skatt – for sykepleiere som har mer enn 10 år og mindre enn 16 års ansiennitet, opplyser KS.

Dette tallet inkluderer både faste og

Les også: