fbpx Vil la kommuner prøve ut obligatorisk innkalling til MMR-vaksine Hopp til hovedinnhold

Vil la kommuner prøve ut obligatorisk innkalling til MMR-vaksine

Bildet viser Elise Bjørnebekk-Waagen
VIL HA EN MER AKTIV FØRE VAR-HOLDNING: Elise Bjørnebekk Waagen fra Arbeiderpartiet er en av fem stortingsrepresentanter som vil la kommuner få prøve ut obligatorisk innkalling til MMR-vaksine. Hun presiserer at det ikke er snakk om å tvinge noen til å ta vaksinen. Foto: Bernt Sønvisen/Arbeiderpartiet

Politikere vil bruke hardere virkemidler for å få flere til ta meslingvaksine. Helsesykepleiere er kritiske.

Elise Bjørnebekk-Waagen fra Arbeiderpartiet og partifellene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken og Tellef Inge Mørland har fremmet et representantforslag, som skal opp i helse- og omsorgskomiteen tirsdag 29. januar.

Der foreslår de å endre lovverket, slik at kommuner som ønsker det kan prøve ut obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering ved femten måneder og rundt elleveårsalder.

MMR-vaksine beskytter mot meslinger (measles), kusma (mumps) og røde hunder (rubella).

Meslinger i Europa

Det er særlig meslinger som bekymrer politikerne. Sykdommen, som Verdens helseorganisasjon en gang hadde som mål å utrydde innen 2010, er på fremmarsj i Europa. I 2017 ble 21 315 mennesker smittet her, en økning på 400 prosent fra året før. 35 døde. At flere har latt være å vaksinere barna mot meslinger, ses på som en viktig årsak.

Norge har høy dekning av meslingvaksinerte, men utviklingen i Europa gjør at disse politikerne ønsker en aktiv føre-var-holdning.

– Ikke obligatorisk vaksinering

Ifølge de fem politikerne fins det i dag ingen lovhjemmel for kommuner som vil gjøre innkalling til MMR-vaksinering obligatorisk.

Men hva menes med obligatorisk innkalling?

Ifølge Elise Bjørnebekk-Waagen, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er det innkalling i ordets rette forstand.

– At foreldrene plikter å møte opp for å få informasjon om vaksinen og hvor viktig det er å forebygge sykdom, forklarer hun.

Bjørnebekk-Waagen presiserer at det ikke er snakk om å innføre obligatorisk vaksinering.

Hensikten er å beskytte barna

Frankrike og Italia har innført obligatorisk vaksinering for alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2018. I Frankrike er dette snakk om 11 sykdommer. Å nekte uvaksinerte opptak i barnehage og skoler ser ut til å være sanksjonsmuligheter de to landene vil benytte seg av. Så langt vil ikke de norske politikerne gå.

I forslaget presiserer de at hensikten ikke er å straffe foreldrene, men å beskytte barna. Men de nevner som en mulighet å nekte uvaksinerte barn å reise til områder der risikoen for utbrudd av sykdom er forhøyet.

– Det betyr at et uvaksinert barn ikke skal få reise til for eksempel Italia. Hvordan skal det håndheves?

– Det er altfor tidlig å svare på, slike vurderinger må gjøres hvis dette forslaget går gjennom, sier Bjørnebekk-Waagen.

– Vi ønsker å prøve ut dette for å høste erfaringer. Vi vil se på alle forslag som kan øke oppslutningen om vaksiner.

Frykter for tilliten

Representantforslaget blir ikke møtt med jubel hos helsesykepleierne, som er de som i hovedsak setter MMR-vaksine på norske barn. Helsesykepleierne er kritiske til forslaget slik det foreligger, skriver de i sitt høringssvar.

Leder Kristin Waldum-Grevbo viser til at vaksinen blir satt på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Dette er frivillige tilbud basert på tillit, og som nesten hele befolkningen benytter seg av. Hun mener at det å innføre obligatorisk vaksinering er i strid med prinsippene om frivillighet og at helsehjelp skal være basert på samtykke.

Hun kan heller ikke se for seg hvordan helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal følge opp foreldre, som av overbevisning eller andre grunner ikke vil vaksinere barna sine. Hun frykter å rokke ved tjenestens fundament og tillit i befolkningen.

96 prosent av norske toåringer vaksinert

Helsesykepleierne peker også på at Norge har rekordhøy vaksinasjonsdekning, og at antall vaksinerte har økt de siste årene.

I 2016 var 96 prosent av norske toåringer og 91 prosent av 16-åringene vaksinert mot meslinger. Det norske folkehelseinstituttet anbefaler en vaksinasjonsdekning på minst 95 prosent for å unngå utbrudd.

Les også:

Utbrudd av meslinger blant uvaksinerte i USA

21315 tilfeller og 35 dødsfall av meslinger i 2017

Quis: Hva vet du egentlig om meslinger?