Slik forklarer skolene seg om manglende opptak

Forelesning med mange studenter
VARIASJON: Tidspunkt for opptak, sesongvariasjoner og vansker med å forutsi hvor mange som takker ja til studieplass, er noen av forklaringene som er sendt til Kunnskapsdepartementet.

Vansker med å forutsi hvor mange som takker ja til studieplass, er en forklaring på hvorfor det er tatt opp færre sykepleierstudenter enn Kunnskapsdepartementet forventet.

I slutten av juni 2018 fikk sju høyskoler og universiteter beskjed om at de var tildelt penger for å øke antallet studieplasser for sykepleierstudenter. Pengene skulle rekke til 100 nye studieplasser.

Kunnskapsdepartementet gjorde i høst en gjennomgang for å se om antallet studieplasser har økt i tråd med bevilgningene.

Gjennomgangen viste at det ikke ble tatt opp 100 flere, men i sum 145 færre sykepleierstudenter til disse utdanningene høsten 2018. 

Utdanningenes forklaringer

Tallene hentet departementet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Nå har fem av skolene forklart seg for statsråd Iselin Nybø om hvorfor tallene ser ut som de gjør. Se hele forklaringen fra utdanningene i faktaboksene nedenfor.

 • Ved Universitetet i Agder (UiA) var det forventet 10 nye studieplasser. Opptellingen fra departementet viste at det ble tatt opp 10 færre studenter enn året før. 
  UiA oppgir at hovedårsaken er variasjoner i årlig opptak og vanskeligheter med å forutsi hvor mange søkere som vil ta imot studieplass.
   
 • Ved Universitetet i Stavanger (UiS) var det forventet 20 nye studieplasser. Ifølge DBH var opptaket økt med 5 studenter. 
  UiS mener en ny telling viser at de har økt med 20 studieplasser i 2018.
   
 • Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) var det forventet et økt opptak på 15 studenter, mens tallene viste at opptaket var sunket med 125 studenter.
  Tidspunkt for opptak til deltidsutdanningen og desentralisert utdanning oppgis som hovedårsak fra HVL.
   
 • Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) var forventningen 10 nye, mens tallene fra DBH viste at det var 25 færre sykepleierstudenter.
  Usikkerhet rundt antallet praksisplasser og problemer rundt å bruke 2017-opptaket som referanse er to av forklaringene HINN oppgir.
   
 • Ved VID vitenskapelige høgskole var det ventet at 15 flere studenter skulle tas opp, mens tallene viste at det var 15 færre enn året før.
  Hovedforklaringen her er at det var overraskende mange som ikke møtte opp til studiestart høsten 2018. Mange som takket ja til studieplass ved suppleringen etter studiestart, trakk seg likevel.

– Vi må gamble ved hvert opptak

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) var det forventet et økt opptak på 15 studenter, mens tallene viste at opptaket var sunket med 125 studenter.

– Hovedårsaken er at opptak til deltid og desentralisert utdanning tilfeldigvis har havnet på samme semester. Opptaket til disse utdanningene er annethvert år, og det var ikke opptak til disse utdanningene høsten 2018. Vi la en plan for opptak til de 15 ekstra studieplassene som vi fikk midler til, sier Randi Skår, dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.

– Midlene skulle gå til å opprette nye studieplasser, ikke til å finansiere de vi allerede har, sier hun.

Hun forklarer at de ved hvert opptak må gamble med å ta opp flere studenter enn hva kandidatmåltallet tilsier:

– Det er fordi vi er avhengige av å få uteksaminert et visst antall studenter, det er der vi får finansieringen. Det betyr at vi til enhver tid har flere studenter enn vi har finansierte studieplasser. Dette har jeg inntrykk av er det samme for alle helse- og sosialutdanningene, sier hun.

Kunnskapsdepartementet opplyser at de har mottatt redegjørelsene og vil se nærmere på svarene i starten av januar.