fbpx Statsråd ber sykepleierutdanningene forklare seg om manglende opptak Hopp til hovedinnhold

Statsråd ber sykepleier­utdanningene forklare seg om manglende opptak

Bildet viser en forelesningssal med mange studenter nedover på radene. Foran står foreleseren.
GA IKKE FLERE STUDIEPLASSER: Ved fem av sju institusjoner var det ikke noen økning i opptaket i 2018, tross nye bevilgninger. Foto: Mostphotos

Det ble gitt penger til 100 nye studieplasser ved sykepleierutdanningene. Men i høst ble det tatt opp 145 færre studenter enn året før. 

Det skriver Khrono.

I slutten av juni fikk sju høgskoler og universiteter beskjed om at de var tildelt penger for å øke antallet studieplasser for sykepleierstudenter. Stortinget bevilget midlene gjennom  revidert nasjonalbudsjett.

Kunnskapsdepartementet har nå gjort en gjennomgang for å se om antallet studieplasser har økt i tråd med bevilgningene. Tall departementet har hentet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning, viser at det ikke ble tatt opp 100 flere, men i sum 145 færre sykepleierstudenter til disse utdanningene høsten 2018. 

Deltid kan være forklaring

– Rapportering viser at det ikke var noen økning i opptaket i 2018 ved fem av sju institusjoner. Det kan være flere gode forklaringer på dette, blant annet kan opptak til deltidstilbud variere fra år til år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til Khrono.

I tildelingsbrevet fikk utdanningsinstitusjonene følgende presisering: «Ved tildelingen ble det dermed lagt til grunn at institusjonene skal bruke midlene til å opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En studieplass er definert som 60 studiepoeng.»

I et brev til de aktuelle universitetene og høgskolene ber hun nå om en forklaring på hvorfor økte midler ikke har ført til flere studieplasser. Studiestedene har frist til 14. desember med å svare Kunnskapsdepartementet på hvorfor det ikke er opprettet flere studieplasser.

Kritisk til bevilgningen

Trine Skaar, leder i NSF Student, sier hun var kritisk i utgangspunktet da Kunnskapsdepartementet bevilget penger til disse 100 ekstra studieplassene i juni i år: 

– Det er forståelig at Stortinget ønsker flere sykepleiere. Samtidig kan ikke opptaket økes uten at finansieringen som følger med, er tilstrekkelig for å sikre god kvalitet i utdanningen. Der har vi allerede utfordringer, også før innvilgningen av ekstra studieplasser, sier hun til Sykepleien.

Skaar tror det at utdanningsinstitusjonene ikke har tatt opp flere studenter til tross for ekstra bevilgninger til dette, kan ha flere forklaringer enn at det er deltidsutdanninger som ikke har oppstart høsten 2018:

– Det kan være et tegn på at utdanningsinstitusjonene sliter med å tilby god nok utdanning med de eksisterende økonomiske rammene, mener hun.

Skaar ser frem til å lese svarene de forskjellige utdanningsinstitusjonene gir til statsråden.

– Det bør komme tydelig frem hvordan midlene er brukt, mener hun.

Se listen over hvilke utdanninger som fikk penger, og hvor mange nye studieplasser de har.