fbpx Klinikkleder vil ha færre fødsler til Aker Hopp til hovedinnhold

Klinikkleder vil ha færre fødsler til Aker

Bildet viser Terje Rootwelt.
REAGERER PÅ ANTALL FØDSLER: Terje Rootwelt sier det er unaturlig med så mange fødsler på Aker når barne- og ungdomssykehuset samles på Rikshospitalet. Foto: Mimsy Møller/Samfoto/NTBScanpix

– Vi er veldig uenig i at så mange som 10 000 fødsler skal legges til Aker, sier Terje Rootwelt.

Han er klinikkleder for Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS) og er enig med resten av nyfødtmiljøet i dette spørsmålet.

Ut med Ullevål

Planene for nye OUS er å bygge ut Rikshospitalet og Aker og legge ned Ullevål sykehus. Tilbudet til barn og unge er planlagt samlet på Rikshospitalet, mens fødsler legges til både Rikshospitalet og Aker.

– Dette ligger i de vedtatte planene for ny sykehusstruktur og er noe vi må forholde oss til, sier Terje Rootwelt til Sykepleien.

– Men i sommer ble det foreslått å legge et veldig stort volum av fødslene til Aker, og det var uventet for oss. Vi mener det er unaturlig med en så stor fødeavdeling på Aker når vi samler barne- og ungdomssykehuset på Rikshospitalet.

I et debattinnlegg i Aftenposten peker Rootwelt på at et samlet fagmiljø ønsker flere fødsler til Rikshospitalet.

– Må være gode på det generelle

I dag har Ullevål rundt 7000 fødsler i året, mens Rikshospitalet har 2700. Både Ullevål og Rikshospitalet har ansvar for de mest premature og de sykeste nyfødte. Disse skal samles på Rikshospitalet i nye OUS. Men Rootwelt skriver i Aftenposten at for å være god på det spesielle, må man være god på det vanlige, og at ingen andre nordiske hovedsteder har så få som 2700 fødsler ved sitt høyspesialiserte barnesykehus.

I foreløpige planer for nye OUS skal Aker ha opp mot 10 000 fødsler i året og Rikshospitalet omtrent like mange som i dag. Tallene er basert på antatt befolkningsutvikling i Oslo i årene fremover.

Rootwelt er imidlertid ikke like kritisk til å ha fødeavdeling på to ulike steder i Oslo, slik andre i nyfødtmiljøet er.

– Selv om vi fra barnemedisinsk side, av hensyn til vår nyfødtfunksjon, har ønsket oss alle fødsler ett sted, fins det også grunner for å ha fødsler to ulike steder, sier han til Sykepleien.

– Blant annet hensyn til beredskap og smitte.

Rootwelt forstår også at fødsler inngår som en viktig del av nye Aker sykehus.

Han mener det viktige er å selektere godt.

– For eksempel vil ingen svært premature bli født på Aker, sier han.

– De vil bli selektert til Rikshospitalet.

Skal være nyfødtintensiv på Aker

Også på Aker vil det fødes barn som trenger intensivbehandling, fordi det kan oppstå uventede komplikasjoner eller foreligge sykdom man ikke kjente til på forhånd. Men Terje Rootwelt sier det skal være en nyfødtintensivavdeling også på Aker, som skal være døgnbemannet med overleger og sykepleiere.

Nyfødte med behov for mer avansert intensivbehandling skal flyttes til Rikshospitalet. Dette er kritisert av nyfødtmedisinere, som frykter det i verste fall kan koste liv.

– Deler du denne bekymringen?

– Det transporteres nesten daglig alvorlig syke nyfødte til behandling på Rikshospitalet fra andre sykehus. Fra Ullevål transporteres det i underkant én nyfødt i uken, noen svært for tidlig fødte, sier han.

– OUS har en svært kompetent intensivtransporttjeneste som ivaretar dette på en trygg måte.

Han sier det selvfølgelig aldri er ønskelig å transportere syke nyfødte, og med en endret fordeling av fødsler vil det være behov for færre slike transporter.

– Vår oppgave er uansett å planlegge dette slik at vi har et godt og forsvarlig tilbud til alle fødende og nyfødte, slik de gjør i de andre nordiske hovedstedene. Også der har de flere fødeavdelinger, påpeker han.

Har tro på å bli hørt

– Hvis man skulle startet planleggingen helt på nytt, ville du ideelt sett ha samlet fødsler, nyfødtintensivavdeling og andre barne- og ungdomsavdelinger på ett og samme sykehus?

– Jeg ønsker absolutt ikke å starte planleggingen helt på nytt. Men da planleggingen av nye OUS startet, ønsket jeg ideelt sett, og ut fra våre oppgaver, at alle fødsler og dermed all nyfødtmedisin ble samlet ett sted sammen med alle spesialiserte voksenfunksjoner.

– Når det gjelder planleggingen av antallet fødsler på Aker, regner du med å få gjennomslag for ditt syn?

– Jeg har stor tro på at Helse Sør-Øst vil se på våre argumenter og se på fordelingen av fødsler mellom Rikshospitalet og Aker, sier Terje Rootwelt.

– Kjempebra at han sier fra

Kirsti Egge Haugstad, leder i Barnesykepleierforbundet, berømmer Rootwelt for at han sier fra.

– Fint å se at han står sammen med oss fagfolk i dette spørsmålet, sier hun.

– At han som klinikkleder uttaler seg i planleggingsprosessen og ikke venter til han ser tilbake i etterpåklokskapens lys, er kjempebra.

Barnesykepleierne vil samle alt

Men Kirsti Egge Haugstad mener likevel at det å spre fødetilbudet er en pussig avgjørelse.

– Hvorfor i all verden legger man ikke alt som har med barn og ungdom på samme område, undrer hun.

– Også fødeavdelingene?

– Ja. Fødeavdelingene trenger nyfødtavdelinger, og de er en naturlig del av barne- og ungdomssykehuset. Jeg forstår ikke at man kan argumentere med at det er lurt å dele. Nyfødtavdelinger er tunge, kunnskapsbaserte enheter som vi mener er feil å legge på to forskjellige steder, sier Haugstad.

– Jeg ser at man argumenterer med at nyfødte må transporteres mellom ulike nivåer av avdelinger andre steder i landet, men jeg skjønner ikke at det er et godt argument. Nå skal vi utvikle et nytt OUS, og da hadde vi forventet at hele barne- og ungdomsmiljøet skulle samles, inkludert fødeavdelingene, sier hun.

Les også: Eksperter slår alarm om fremtidens nyfødtavdelinger i Oslo