– Influensa er en stor belastning for helsetjenesten

Bildet viser en lege som lytter på ryggen til en kvinnelig pasient.
INFLUENSASESONG: Viruset herjer i vintermånedene og krever mye ressurser i helsevesenet.

Pasienter med influensa står hvert år for 15 000 døgnopphold på sykehus. Og nesten hvert år dør yngre mennesker av virussykdommen.

– Det årlige influensautbruddet er en stor belastning for helsetjenesten, sier overlege Siri Helene Hauge på Folkehelseinstituttets nettsider. Der er det gjort en registerstudie av influensautbrudd over en periode på ni år.

Blir lagt inn på sykehus

Rundt to prosent av befolkningen får hvert år diagnosen influensa på sykehus eller hos fastlege, og diagnosen står for 15 000 døgnopphold på sykehus.

Antallet som blir innlagt i sykehus, har steget de siste årene. Hauge tror det kan forklares med at diagnostikken er blitt bedre, og at det er blitt mer oppmerksomhet om influensa, slik at registerdata blir mer korrekt over tid. Eldre og yngre har høyest risiko for å bli lagt inn på sykehus.

Flest eldre dør, noen yngre

Hovedhensikten med registerstudien var ikke å se på dødsfall som skyldes influensa, men forskerne så likevel på registrerte dødsfall blant pasienter innlagt på sykehus. Som forventet var de fleste som døde eldre.

– Vi så imidlertid at det nesten hvert år også var registrert dødsfall hos yngre pasienter. Det forteller oss at influensa kan være en alvorlig sykdom i alle aldersgrupper, selv om risikoen for å dø er lav for de fleste som blir syke, sier Hauge på Folkehelseinstituttets nettsider.

Ikke tall fra sykehjem

Studien har brukt to registre: Kontroll og utbetaling av helserefusjoner, hvor diagnoser hos fastleger og legevakter innrapporteres, og Norsk pasientregister, hvor sykehusdiagnoser registreres. Den inkluderer ikke tall fra sykehjem, og derfor antar Folkehelseinstituttet at det reelle antallet influensasyke er mye høyere enn tallene fra registerstudien viser.

Les også: Venter at influensatoppen kommer i februar