fbpx Størst risiko for hjerteinfarkt på julaften Hopp til hovedinnhold

Størst risiko for hjerteinfarkt på julaften

Bildet viser to hender som holder et hjerte.
TIDFESTER RISIKOEN: Svenske forskere fant at risikoen for å få hjerteinfarkt var størst ut på kvelden på julaften. Foto: Mostphotos

Og risikoen er størst klokken 22 på kvelden, ifølge ny svensk studie.

– Eldre og skrøpelige er litt mer utsatt for hjerteinfarkt i julen, og derfor bør vi passe litt ekstra godt på dem.

Det sier Moman Mohammad, førsteforfatter på en studie som viser 20 flere hjerteinfarkt på julaften enn på en normaldag. Han er turnuslege ved Skånes universitetssjukhus og doktorgradsstipendiat ved Lunds universitet.

Mohammad og medarbeidere har publisert en studie i British Medical Journals julenummer, der de har gått gjennom 283 014 registrerte tilfeller av hjerteinfarkt i Sverige mellom 1998 og 2013. De fant at risikoen for hjerteinfarkt var størst på julaften. Da var det registrert i gjennomsnitt 69 infarkt, mot 50 på en dag i kontrollperioden.

Spesielt eldre og allerede syke hadde høyest risiko for hjerteinfarkt på julaften.

Observasjonsstudie

At jul betyr flere hjerteinfarkt har vært antydet før. Men tidligere studier har sett på surrogatvariabler, som dødelighet av hjerteinfarkt, ambulansejournaler og data som kan inneholde bias som skyldes feilklassifisering og usikkerhet rundt symptomstart. Ved å bruke kvalitetsregisteret Swedeheart har forskerne tilgang på symptomstart nesten på minuttet. Og dataene viser at størst risiko for hjerteinfarkt på julaften opptrer rundt klokken 22.

Dette er ikke som vanlige dager, da risikoen er kjent for å være størst mellom åtte og ni på morgenen.

Ikke økt risiko under sportsmesterskap

Studien kan ikke si noe om hvorfor flere får hjerteinfarkt på julaften, men forskerne bak spekulerer på om det kan være stress. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom hjerteinfarkt og fotballmesterskap, orkaner og børskrakk.

Men Mohammad og medarbeiderne fant ingen økt risiko for hjerteinfarkt i Sverige under sportsmesterskap. Derimot var det økt risiko både på første nyttårsdag og midtsommeraften, en stor og viktig feiring i Sverige.

– Interessante funn

Jarle Jortveit, seksjonsoverlege i kardiologi på Sørlandet sykehus i Arendal, sier de svenske funnene er interessante.

– Vi har ikke greid å finne noe som helst mønster i når folk får hjerteinfarkt på Sørlandet, sier han.

En liknende studie som den svenske er aldri utført i Norge.

– Spørsmålet er også hvor nyttig det ville vært å gjøre en slik studie, sier han.

– Jeg kan ikke se at det har noen klinisk betydning.

Han frykter heller at folk skal bekymre seg unødig.

– Klokken blir 22 på julaften uansett, det får man heldigvis ikke gjort noe med.

– Ingen grunn til bekymring

Jortveit er usikker på om stress er forklaringen på flere svenske hjerteinfarkt sent på julaften.

– I Norge er gjennomsnittsalderen for hjerteinfarkt 69 år for menn og 79 år for kvinner. Tallene er omtrent tilsvarende i Sverige. Jeg tviler sterkt på at denne aldersgruppen stresser så voldsomt akkurat klokken 22. Da er de jo ferdig med å forberede, spise og åpne opp gavene, sier han.

Samme resonnement drar han med svensk midtsommer.

– Det er selvfølgelig forskjellig hvordan man feirer merkedager, men jeg er ikke sikker på at 70-åringene feirer så heftig at det skulle gå ut over hjertet.

Et verktøy for å forstå

Moman Mohammad mener det ikke er grunn til å være bekymret foran julefeiringen.

– Denne forskningen er et verktøy for å forstå mekanismene bak hjerteinfarkt bedre, sier han.

– Et hjerteinfarkt er ikke noe som skjer i øyeblikket, det er resultatet av en lang prosess. Man har lenge lurt på om ytre faktorer, som stress, kan trigge hjerteinfarktet. Denne forskningen har nok større statistisk relevans enn direkte klinisk relevans. Men den sier oss at våre eldre og skrøpelige kanskje er mer utsatt i julen og at vi derfor bør passe litt bedre på dem.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.