fbpx Røde Kors etterlyser bedre innsats i eldreomsorgen Hopp til hovedinnhold

Røde Kors etterlyser bedre innsats i eldreomsorgen

Eldre personer sett bakfra gjennom et vindu.

Mange eldre er hindret fra å delta i storsamfunnet og føler seg ensomme. Det skriver Røde Kors i en ny rapport.

Mange eldre forteller at de er underernært på flere områder. Det skal være snakk om manglende matlyst, men også mangel på sosial og fysisk kontakt.

Dette fremgår av en fersk rapport basert på erfaringer fra over 400 frivillige besøksvenner i Røde Kors.

Mangelfull bemanning

Rapporten trekker også frem tall fra en rapport skrevet for  The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine av en gruppe norske leger, som fulgte 700 pasienter fordelt på 47 norske sykehjem.

Av disse døde 46 prosent med moderate eller store smerter.

Rapporten peker på manglende bemanning som en mulig årsak, og viser til at det på om lag 900 sykehjem i Norge er fordelt 360 legeårsverk.

Etterlyser større innsats

– At eldre må leve de siste årene i livet uten tilfredsstillende omsorg, aktivitet og helsehjelp er uholdbart, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors.

Vi ser at vi med enkle grep kan gjøre mye for å forbedre situasjonen for eldre i Norge.
Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Røde Kors etterlyser en større innsats for å bedre eldreomsorgen i Norge og kommer med flere konkrete forslag.

– Vi ser at vi med enkle grep kan gjøre mye for å forbedre situasjonen for eldre i Norge. Vi foreslår blant annet flere tilpassede aktiviteter og mer og velsmakende mat, sier Apeland.

Han sier også at mye kan gjøres bedre i samarbeidet mellom det frivillige og det offentlige.

– Vi etterlyser at det blir opprettet faste kontaktpersoner mellom frivilligheten og det offentlige. Dette kan gi forutsigbarhet av frivillig aktivitet og bedre utnyttelse av frivillige krefter.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse