Nå får pårørende lov til å gi selvplukket frukt og grønt til institusjoner

Bildet viser en hånd som plukker et eple fra et tre.
IKKE LENGER UTILGJENGELIGE FOR BEBOERE: Selvplukket frukt kan nå både gis og selges til institusjoner.

Uten å klarere det med Mattilsynet først.

Frem til nå har pårørende med for eksempel bugnende eplehager ikke hatt lov til å forsyne institusjoner uten å søke om tillatelse fra Mattilsynet. Men Landbruks- og matdepartementet har sammen med Mattilsynet presisert tolkningen av regelverket.

– Byråkrati og offentlig regelverk bør ikke være til hinder for gode lokale løsninger for å få tak i lokale råvarer, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Det som kan gis eller selges til institusjon uten at det avklares med Mattilsynet først, er selvplukket frukt, selvplukkede grønnsaker og bær – samt selvfanget fisk.

Har et ansvar

Men pårørende som vil gi bort eller selge råvarer, har en plikt til å sørge for at matvarene er trygge å spise.

Institusjonskjøkkener har ansvar for at maten de server, er trygg, og må gjøre en risikovurdering når de mottar råvarer. De har rett til å avvise råvarer om de mener maten ikke er trygg nok.

Vil inspirere

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har gått sammen om å inspirere blant andre ansatte som jobber med pleie i institusjoner, til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Den nye presiseringen av hvordan regelverket skal tolkes, er et ledd i arbeidet med bedre mat til eldre.