fbpx Mest bekymret for økonomien i sykehusene Hopp til hovedinnhold

Mest bekymret for økonomien i sykehusene

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

NSF-leder Eli Gunhild By er mest bekymret over manglende vilje til å satse på sykehusene. – Men også kommunehelsetjenesten er underfinansiert, sier By om forslaget til statsbudsjett.

– Ingen økning av penger til sykehus. Sykehusene er fortsatt er preget av kronisk underfinansiering.

Det konstaterer Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien like etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

Hun legger til:

– Det er sjette året på rad uten reell økning i sykehusbudsjettet.

Praksisplasser i kommunene

Spesifikt om sykepleiere er det lite konkret å finne i budsjettforslaget. Men praksisplasser er et tema.

Regjeringen foreslår nemlig å bevilge 10 millioner kroner til en pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene.

I forslaget står det at pilotordningen skal høste erfaringer om hvordan kommunal praksis bør organiseres og finansieres for å etablere flere gode praksisplasser.

Erfaringene vil også styrke utdanningene og gi økt rekruttering til de kommunale helse- og velferdstjenestene, mener regjeringen.

By vet ikke konkret hva dette forslaget innebærer:

– Men det er jo bra hvis det blir mer til god praksisplanlegging. Alle monner drar. Men det er viktig at midlene blir brukt til yrkesgruppen det er mest mangel på, altså sykepleiere, påpeker hun.

For lite til utstyr og bygninger

– Hva savner du aller mest i budsjettet som er foreslått?

– At det ikke er vilje til å satse på sykehusene når det gjelder kompetanse, utstyr og oppgradering av bygg. Det etterslepet som er her nå, vil fortsatt være der i 2019, sier hun.

– Dessuten er jeg bekymret for underfinansieringen i kommunehelsetjenesten. De sier de satser i kommunene, men det er ikke økning der heller, sier By til Sykepleien.

Regjeringen sier «økning» – NSF sier «ingen økning»

Riktignok foreslår regjeringen å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 1350 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett 2018.

Det legges til rette for å øke pasientbehandlingen med om lag 1,7 prosent i 2019, ifølge budsjettforslaget.

Mens altså NSF konkluderer med null økning. I en pressemelding forklarer By hvordan dette henger sammen:

– Budsjettet tar dessverre ikke hensyn til at vi blir flere eldre, og at andelen vil fortsette å øke i årene fremover, sier By.

Ifølge NSF er også overføringene til kommunene altfor små til å løse utfordringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– De ansatte løper fortere

I pressemeldingen fra NSF står det at Norge er på vei mot en uholdbar situasjon med store utfordringer i helsesektoren, og at investeringer i sykehusene har blitt nedprioritert de siste ti årene.

Det pekes på at den lovede prioriteringen i kommunehelsetjenesten også har uteblitt.

På oppdrag fra NSF har Menon Economics utarbeidet to rapporter om tilstanden i Helse-Norge, en for sykehusene og en for kommunene.

Underfinansieringen av sykehusene har ført til at de ansatte løper fortere, men uten at produktiviteten øker, påpekes det i sykehusrapporten.

Mangler 6000 sykepleiere

– Vi mangler nesten 6000 sykepleiere og spesialsykepleiere i dag, ifølge tall fra Nav. Analyser viser at vi i 2040 kan mangle totalt 70 000 sykepleiere, sier By i pressemeldingen.

– Vi trenger en satsing på kompetanse, teknologi og helsefremmende tjenester, sier NSF-lederen.

Og videre:

– Skal dette bli noe mer enn fagre ord, må regjeringen sørge for at det også kommer nok penger til investeringer og kompetanseheving. Dette, sammen med gode lønns- og arbeidstidsordninger, gjør at sykepleiere velger å bli i helse- og omsorgstjenesten, sier Eli Gunhild By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse