fbpx – Lite forståelse for tarmsykdom Hopp til hovedinnhold

– Lite forståelse for tarmsykdom

Mageproblemene ved irritabel tarmsyndrom kan påvirke livskvaliteten. Men mangel på kunnskap og forståelse gjør at flere føler at de ikke blir tatt på alvor.

Omtrent 500 000 nordmenn sliter med irritabel tarmsyndrom (IBS). Haukeland universitetssykehus skriver på sin hjemmeside at det ikke er nødvendig med undersøkelser hos en spesialist dersom man sliter med IBS-symptomer, og fastlegen skal kunne utrede for sykdommen.

Fakta
Hva er IBS?
  • Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en forstyrrelse i tarmens funksjon.
  • Vanlige plager er magesmerter, oppblåsthet, mye tarmluft og forstyrrelser i avføringsmønster.
  • Årsaken til lidelsen er foreløpig ikke kjent, men man antar at det foreligger en økt følsomhet i tarmen.
  • Symptomer kan trigges ved blant annet stress, angst og visse typer tungt fordøyelige karbohydrater i kostholdet.
  • Sykdommen er ikke dødelig, men kan redusere livskvaliteten.

Kilder: Monash University og NHI 

Likevel opplever mange med IBS at det er lite kunnskap og forståelse om mage-tarm-lidelsen blant fastleger og sykepleiere. Sykepleien har snakket med to medlemmer av en IBS-gruppe på Facebook om hvordan mangel på tilrettelegging av lidelsen deres påvirker dem negativt. Mange i gruppen opplever redusert livskvalitet i sammenheng med sykdommen og er opptatt av å bli sett og hørt av helsepersonell.

Utfordrende hverdag

Maren Ellingsen er en av de to fra gruppen som sliter med IBS. Første gang hun opplevde intense smerter i magen, ble hun sendt fra legevakten til akutten på et sykehus. Hennes erfaring var at helsepersonellet ikke visste hva de skulle gjøre, og at maten som ble servert, ikke var tilpasset hennes behov. Dermed endte hun opp med å bli sendt hjem med sterke smertestillende, i stedet for å få tilbud om riktig behandling. 

– Jeg ønsker så gjerne at helsevesenet kan ta det litt mer på alvor. Heller komme med en ærlig tilbakemelding om lite kunnskap, enn å gi meg smertestillende som setter en stopp på livet mitt, forteller Ellingsen.

I ettertid har hun opplevd flere liknende hendelser som har resultert i frustrasjon og misforståelser. Hun har blitt anbefalt kostholdsendringer uten god begrunnelse eller virkning og føler at det er lite forståelse for tarmsykdommen. Hun forteller at plagene påvirker hverdagen hennes. Hun føler seg sliten og utbrent, er svimmel og har store magesmerter.

– Vi er mange som sliter med å bli trodd av sykepleiere og leger, sier Kristin Lund, som også er en del av IBS-gruppen.

Lund mener at alt helsepersonell trenger flere kurs for å lære om og få mer forståelse for sykdommen.

Sykepleiere kan identifisere symptomer

Stine Rødal Martinussen er forskningssykepleier og jobber i Nasjonal Kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarm-sykdommer (NKFM) på Haukeland sykehus. Hun forteller at det er såpass stor andel av befolkningen som lider av IBS at det i seg selv er en god grunn til å lære mer om sykdommen.

Nok kunnskap om IBS innen primærhelsetjenesten kan føre til raskere diagnostisering og riktig behandling av sykdommen. Sykepleiere er ofte i tett kontakt med pasienter og har muligheten til å identifisere tegn og symptomer på lidelsen. Dermed kan de anbefale riktig behandling eller henvise til en spesialist for å hjelpe pasienten videre.

Martinussen forteller at det er god nok kompetanse om IBS blant sykepleierne hun jobber med, men at det kan variere ut fra hvor man jobber.

– Man har gjerne best kunnskap om de pasientgruppene man møter mest på jobb, sier hun. 

Kan ikke nok om IBS

Martinussen får ofte høre fra pasienter at annet helsepersonell de er i kontakt med, ikke kan mye om sykdommen, og dermed får ikke pasientene tilstrekkelig med hjelp til å håndtere den.

Dette bekrefter også overlege Jan G. Hatlebakk ved NKFM. 

– Leger og sykepleiere vet ofte for lite til å hjelpe pasientene, men vi bruker en tverrfaglig tilnærming til dette og underviser pasienten direkte i vår IBS-skole, sier Hatlebakk. 

Martinussen mener at helsepersonell bør vite hva symptomene går ut på. Selv om tester og undersøkelser ikke viser noe galt, så er det høyst reelle plager pasientene sliter med. Hos de med mye plager er livskvaliteten ofte påvirket i stor grad. Det er viktig å ta plagene på alvor og møte pasientene med respekt.

Fordel med kunnskap

Faggruppeleder for gastroenterologi i NSF, Ellen Vogt, mener også at det er en stor fordel at sykepleiere vet hva IBS er.

– Dette er en diagnose det kan være vanskelig å snakke om, skriver Vogt i en e-post til Sykepleien.

Her mener hun at sykepleiere kan være til stor støtte. Vogt jobber på gastromedisinsk sengepost og gastro poliklinikk. Hun forteller at de har god kunnskap om mage-tarm-sykdommer, men at man ofte har mest kompetanse om den spesialiteten man selv jobber med.

Stadig økende forskning

– IBS er ikke et nytt fenomen, men flere blir diagnostisert med lidelsen på grunn av mer forskning på temaet, forteller Arne Schatten til Sykepleien.

Schatten er generalsekretær ved Landsforening mot fordøyelsessykdommer (LMF).

Han mener den stadig økende forskningen på IBS og behandlingsmetoder har ført til økt bevissthet rundt temaet.

Schatten forteller at NKFM ved Haukeland sykehus tilbyr kurs og undervisning om IBS for helsepersonell. Det finnes generelt symptomlindrende tilbud som fekal transplantasjon (se faktaboks) som kan utføres hos gastroenterologer, og lav-FODMAP-kosthold (se faktaboks) som en ernæringsfysiolog kan gi råd om.

Ifølge Schatten har forskjellige mage-tarm-plager symptomer som likner, men som behandles forskjellig. Derfor er det viktig å få en korrekt diagnose.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse