Norges mannlige helsesøstre (3/11): Bjarne Jota Har aldri opplevd kjønnsdiskriminering

Portrett med sitat av helsesøster Bjarne Jota

Snarere tvert imot, forteller sier Bjarne Jota – som ikke angrer på valget han tok for tjue år siden: å bli helsesøster.

Hvordan er det å være mann i et yrke der nærmere 99,7 prosent av kollegene er kvinner?

Hva synes egentlig Norges mannlige helsesøstre om at de snart kan kalle seg helsesykepleier, og hva må til for å øke mannsandelen?

Det finnes i dag elleve mannlige helsesøstre her i landet. Vi har snakket med alle sammen. Her er én av dem.

Bjarne Jota (61)

  • Arbeidssted: Lødingen helsestasjon i Nordland.
  • Helsesøster siden 1998

– I en familie som hadde flyttet fra Lødingen, kom ungene forferdet hjem og fortalte til mor: ‘Vet du hva? På den nye skolen vår er helsesøster en dame!’ De synes det var veldig rart. Jeg har aldri opplevd å bli kjønnsdiskriminert på grunn av mitt yrkesvalg, snarere tvert imot. Jeg føler jeg får ekstra kred for å være mannlig helsesøster og får veldig lett positiv oppmerksomhet på grunn av yrkesvalget.


– Hvorfor valgte du å bli helsesøster?

– Det var ganske tilfeldig. Jeg hadde allerede jobbet seksten år i eldreomsorgen da jeg ønsket å se meg om etter annen jobb. Det ble ledig en stilling som helsesøster i kommunen, jeg søkte og fikk den. Deretter tok jeg videreutdanningen som helsesøster. For meg har det vært et godt valg, og jeg har hatt fine år som helsesøster i Lødingen.

– Hva, om noe, betyr det for din yrkesutøvelse at du er mann?

– Det tror jeg betyr ganske mye, i alle fall for tjenesten som helhet. Vi var lenge to helsesøstre her, en mann og en kvinne. Vi utfylte hverandre godt. Noen oppgaver var det naturlig at jeg tok, som å snakke med gutta om pubertet og slikt. For noen kan jeg kanskje også være en slags farsfigur. Det kan også være gutter som helst vil snakke med en kvinne, eller jenter som vil snakke med mann. Det ga brukerne valgmuligheter at vi var en av hver her, men nå er det bare meg igjen.

– Hva mener du må til for å få flere menn til å velge dette yrket?

– Mange går gjennom sykepleierutdanningen uten å sette sine bein på en helsestasjon, og de får ikke opp øynene for hvilket fantastisk yrke dette er. Det er ikke noe statusyrke i dag, men det burde vært det. Helsesøstre gjør en kjempejobb innen forebygging, noe som er billigere og bedre enn å komme på banen når folk først er blitt syke. Egentlig er det litt uforståelig for meg at vi er så få menn. Dette er et veldig selvstendig yrke, der du kan forme hverdagen ganske mye selv. Du jobber ikke turnus, og ikke minst for familiefedre er det et flott yrke.

– Hva synes du om den nye yrkestittelen «helsesykepleier»?

– Jeg synes det er greit at vi har fått en kjønnsnøytral tittel, og om den kan øke mannsandelen, er ingenting bedre. Men helsesøstertittelen har aldri plaget meg. Den nye tittelen er helt grei. Den er ikke perfekt, men vi skal leve godt med den.

Les også: