fbpx Utbrudd av salmonella – etterforskning i gang Hopp til hovedinnhold

Utbrudd av salmonella – etterforskning i gang

Bildet viser bakterier av typen salmonella enteritidis.

Smitte er påvist hos 13 personer bosatt i flere fylker, melder Folkehelseinstituttet.

Pasientene er mellom 13 og 75 år, og det er sju kvinner og seks menn. De bor i Oslo, Nordland, Troms, Finnmark, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold, Trøndelag og Oppland. Bakterien salmonella enteritidis, en tarmbakterie, er påvist med samme DNA-profil hos alle 13. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som skriver dette på sine nettsider.

Kan ta tid å finne ut av

Det er ikke tidligere sett utbrudd med denne stammen i Norge, og ifølge Folkehelsa er den ulik den typen av salmonella enteritidis som ble påvist i flere land i Europa i 2016/2017. Den gangen ble smitten sporet til egg importert fra Polen.

Etterforskning av utbruddet er i gang. FHI samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. De vil prøve å finne ut om de 13 er blitt smittet av samme kilde. Men ifølge seniorrådgiver Solveig Jore hos FHI kan dette arbeidet ta tid.

– I mange saker vil man ikke kunne klare å finne ut smittekilden eller å avklare om det dreier seg om én felles kilde, sier hun på FHIs nettsider.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier Jore.

Smitter via mat

De vanligste symptomene på salmonella-infeksjon er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. I sjeldne tilfeller kan diareen vare lenge og være alvorlig.

FHI skriver at det hvert år meldes om mellom 900 og 1300 tilfeller av salmonella i Norge. Smitten kommer hovedsakelig via mat. Kjøttprodukter er vanligst, men også egg, melkeprodukter, forurensede grønnsaker og krydder kan ha med seg smitte. Bakterien kan også smitte mellom mennesker og mellom mennesker og dyr.

I Norge er det lav forekomst av salmonella blant husdyr og næringsmidler produsert her. Utbrudd er derfor forholdsvis sjelden.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse