fbpx Lærer nyfødte å spise hjemme Hopp til hovedinnhold
Min jobb som barnesykepleier

Lærer nyfødte å spise hjemme

Barnesykepleier i NAST-team (Nyfødtintensiv Ambulerende sykepleietjeneste) på hjemmebesøk.

– Vi var godt forberedt da vi startet opp NAST-team, sier Linda Berstad.

Fakta
Linda Berstad

Arbeidsplass:
Nordlandssykehuset

Utdannelse:
2008: Nyutdannet sykepleier
2008–d.d.: Nyfødt intensiv avdeling
2016–2017: Videreutdanning i barnesykepleie ved Nord universitet

Når jeg jobber, driver jeg med:
60 % hjemmebesøk
40 % forberedelse til besøk, etterarbeid og journalføring

Tjenesten fungerer veldig bra hos oss her i Bodø. Nyfødtintensiv ambulerende sykepleietjeneste (NAST) er et frivillig tilbud til spedbarn i spisetreningsfasen.

For at foreldrene kan reise hjem med barnet, må gitte kriterier oppfylles.
Barnet må: 

  • være stabilt uten overvåkning
  • være født etter 34. svangerskapsuke
  • ha økende vektkurve
  • klare å spise litt selv
  • holde stabil temperatur i senga

Det kreves at to omsorgspersoner kan ta vare på barnet i hjemmet. Alle barn som reiser hjem fra sykehuset, har sonde. Omsorgspersonene må beherske den og føle seg trygge.

Målet vårt er å få flere inn i ordningen, fordi vi ser hvordan foreldrene vokser på å komme hjem. Når vi er på hjemmebesøk, blir det de som styrer showet, og vi blir observatører. Stresset rundt spisetreningen reduseres mye.

I dag har jeg NAST-vakt. Jeg skal på to besøk, og det tar mesteparten av dagen. Etter hjemmebesøkene drar jeg tilbake til kontoret, hvor jeg journalfører hvordan besøket gikk, og hva som er planen videre. Teamet har ingen bil, så enten bruker vi egen og skriver reiseregninger, eller så tar vi taxi.

I gjennomsnitt har hver pasient fem hjemmebesøk, og til nå har teamet besøkt 40 barn siden oppstarten i mars 2017. Cirka 90 prosent av disse ammet. Dette er veldig positivt.

Når barnet spiser og legger på seg, skrives det ut fra NAST til helsestasjonen.

Vi er fem barnesykepleiere som rullerer på NAST-vakt, mandag, onsdag og fredag. Hjemmebesøkene er fra klokken 08.00–15.30. Hvis det oppstår situasjoner hvor foreldrene trenger hjelp på andre tider, kan de ringe til nyfødtintensiv eller dra innom sykehuset. Barnet har åpen retur, og det gjør at flere tør å benytte tilbudet.

Resten av staben ved nyfødtintensiv er godt informert om NAST-teamets arbeidsoppgaver. En bok med prosedyrer brukes som veileder, så hvis noen i teamet ikke har mulighet til å rekke over et hjemmebesøk, kan en fra avdelingen steppe inn. 

Da jeg startet på grunnutdanningen, hadde jeg ingen planer om å ta videreutdanning innenfor barn. Jeg hadde min siste praksis under grunnutdanningen ved nyfødtintensiv avdeling og trivdes veldig godt. Jeg fikk en stilling her i etterkant av praksisen og har blitt værende her siden. 

Å jobbe med barn er fantastisk.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse