fbpx Enighet i Virke Hopp til hovedinnhold

Enighet i Virke

Kari Tangen

Sykepleierne i Virke har fått samme uttelling i lønnsforhandlingene som sykepleierne i KS, staten og Spekter.

Torsdag ettermiddag kunne Unio-forbundene og Virke i helse-, utdanning- og kulturområdet (HUK-området) meddele at de var blitt enige. En god del av sykepleierne som jobber ved private eller ideelle sykehus, sykehjem, psykiatri, rusinstitusjoner eller psykisk helsevern, omfattes av forhandlingene. Totalt har NSF 3165 medlemmer i dette tariffområdet.

Assisterende forhandlingssjef i NSF Kari Tangen var forhandlingsleder for Unio. 

Får det samme

– Hva ble resultatet for sykepleierne?

– Det økonomiske resultatet er på linje med det vi i år har oppnådd for ansatte i sammenliknbare virksomheter i de toneangivende tariffområdene, sier Tangen.

Hun er rimelig fornøyd med resultatet.

– Disse virksomhetene får sine overføringer fra de offentlige budsjettene. Derfor er det urealistisk å tro at vi skal få mye mer her enn vi har klart å forhandle frem i KS, staten og Spekter. Målet for oss er alltid at vi i hvert fall ikke skal ha mindre, sier hun.

– For NSF og de øvrige Unio-forbundene er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de største tariffområdene.

Lettere å få gjennomslag

– Det er konkurranse om sykepleierne, og arbeidsgiverne skjønner at de ikke kan tilby lavere lønn enn i de andre tariffområdene. Ingen er interessert i en streik, så de vet at hvis de tilbyr oss det samme som vi har akseptert i de andre tariffområdene, så unngår vi streik, sier hun.

Du kan lese hele protokollen her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse