fbpx – Helgefloken må løses, og deltid avler deltid Hopp til hovedinnhold

– Helgefloken må løses, og deltid avler deltid

Bildet viser en debattsituasjon med I DEBATT: Møteleder Berit Kolberg Rossiné i Helsedirektoratet, eldreminister Åse Michaelsen, Gunn Marit Helgesen i KS, Eirik Sivertsen, kommunalpolitisk talsperson i Ap og NSFs Eli Gunhild By.
HELTIDSDEBATT: Eldreminister Åse Michaelsen (nummer to fra venstre), styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsmann Eirik Sivertsen og NSF-leder Eli Gunhild By ønsker alle mer heltid. Helt til venstre møteleder Berit Kolberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Caroline M. Svendsen

Lengre vakter kan være en måte å unngå at sykepleiere må jobbe flere helger. Eldreminister Åse Michaelsen, som tidligere har tatt til orde for tøffere helgeturnus, spiller nå ballen over til arbeids- og sosialministeren.

Å innføre 12-timersvakter var en av løsningene som ble foreslått for å få flere sykepleiere på jobb i helgene under seminaret «Elefanten i rommet. Er mer helgearbeid løsningen for mer heltid i helse- og omsorgssektoren» i regi av KS under Arendalsuka torsdag. Og det var tydelig at problematikken er aktuell, for det var helt fullt i lokalet der seminaret ble holdt. Denne løsningen har også vært diskutert tidligere og prøvd ut noen steder lokalt.

– Mye av dette ligger på arbeids- og sosialministerens bord, og partene må snakke sammen om det. Dette er ikke mitt bord, men jeg ønsker å få til en trygg og verdig eldreomsorg ute i kommunene, understreket eldreministeren på en debatt i forbindelse med seminaret.

Eldreministeren har tidligere uttalt at hun ønsker tøffere helgeturnus for sykepleiere i eldreomsorgen, men kom ikke noe mer inn på dette temaet under debatten i Arendal torsdag.

NSF vil ha frivillighet

NSF-leder Eli Gunhild By minner om landsmøtevedtaket i NSF, der det ble slått fast at sykepleierne ikke ønsker å jobbe mer enn hver tredje helg.

– Vi vet det trengs å jobbes flere helgetimer, men det er viktig at det er frivillig. Det er ikke alle det vil passe å være 12 timer i jobb, sier hun.

By avviser å endre arbeidsmiljøloven i denne sammenhengen og omtaler det som «helt uakseptabelt.»

– Det er helt mulig å få til gode løsninger for mer helgearbeid lokalt, men å endre arbeidsmiljøloven har vi ingen som helst interesse av, konstaterer hun.

Har en pris

Nina Amble, professor og arbeidsforsker på Oslomet, har blant annet har sett på sykepleiernes helgeturnus i sin forskning. Ifølge henne har mer helgearbeid en pris.

– Hva er da prisen arbeidsgiver er villig til å betale for det, spør hun, og henviser til at i Finland har alle helger fått status som «røde» dager, og lønnen for å jobbe i helgen har økt tilsvarende. I Norge er det vanlig for sykepleiere å få 133 prosent lønn hvis de jobber på såkalte bevegelige helligdager.

– Hvorfor er det ikke mulig å gjøre alle helger røde og knytte det til en turnus som går opp i heltid, spør hun.

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme lønnsnivået for sykepleiere og helsefagarbeidere lokalt.

NSF prioriterer grunnlønnen

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, viser til at KS fikk til en økning i helgetilbudet for sykepleiere i vårens lønnsforhandlinger med Sykepleierforbundet.

– Det er noe jeg er stolt av å ha få fått på plass, og ambisjonen er å diskutere hvordan det går an å øke det, sier Helgesen.

Forbundsleder Eli Gunhild By påpeker på sin side at den helt klare prioriteringen for hennes medlemmer er at selve grunnlønnen må økes.

– Det er ikke helgetillegget mine medlemmer lever av, påpeker hun.

Heltid koster ikke mer

Og spørsmål om kostnadene ved heltidsjobbing står sentralt i denne sammenhengen.

Gunn Marit Helgesen i KS mener det hersker en myte i kommunal sektor, blant rådmenn og ledere, at heltidsstillinger koster mer enn deltid.

– Vi må bli tøffere til å utfordre ledere på alle nivåer, for helgefloken må løses, og deltid avler deltid. Fakta er viktig, og det er ikke dyrere med deltidsstillinger, men det har vært en myte lenge, forteller Helgesen.

Flere kommuner tester imidlertid nå ut egne løsninger lokalt når det gjelder å tilby sykepleiere flere heltidsstillinger.

Vil lette sykepleiernes hverdag

Eldreminister Åse Michaelsen er opptatt av at pasientene ikke skal trenge å forholde seg til stadig flere ansatte på en vakt. Hun mener det er opp til partene selv å diskutere hvordan dette skal løses, i fellesskap.

Michaelsen mener at det må en omstilling til for å møte fremtidens økte pleie- og omsorgsbehov. Hun er også opptatt av å øke kompetansen til sykepleierne og å ta i bruk flere teknologiske løsninger, for å lette sykepleiernes hverdag.

– Men da har jeg bevisst brukt ordet trygghetsteknologi, og ikke velferdsteknologi. Vi skal unngå å bytte ut mennesker med teknologi, sier hun.