fbpx Syke nordmenn Hopp til hovedinnhold

Syke nordmenn

Gutt, dame, mann som er forkjølet

Nordmenn har høyest sykefravær i Skandinavia.

Nordmenn har i gjennomsnitt 14,8 dager sykefravær i året. Bak oss er svenskene med 11,9 dager, mens danskene kun har 8,5 sykedager i året. Virke tror det skyldes sykelønnsordningen i Norge kontra i våre naboland.

Sykelønnsordningens "feil"

– Selvsagt er ikke nordmenn mer syke enn svenskene og danskene. Det er nødt til å være forskjellene i sykelønnsordningen som er den viktigste årsaken, sier Virke-sjef, Vibeke Hammer Madsen, til VG.

Statistikk fra 2016 viser at andelen av arbeidsstyrken som er syke er 6,3 prosent i Norge, 3,8 prosent i Sverige og 3,6 prosent i Danmark.

Sverige og Danmark

I Norge dekkes sykelønn i ett år. Arbeidsgiveren dekker de første 16 dagene, før det offentlige dekker resten. I Sverige har man en karensdag hvor de ansatte mister lønn første sykedag. Etter det får de 80 prosent av lønnen. I Danmark er sykepengeutbetalingen 4.245 kroner per uke, men to tredjedeler av danskene har avtaler som gir rett til full lønn.

Koster milliarder

Virke har regnet på at utgiftene for sykefraværet i Norge er på rundt 69,9 milliarder kroner. 42,6 milliarder er offentlige utgifter, i tillegg til rundt 27 milliarder som bedriftene må ut med.

Madsen mener tiltak, som for eksempel redusert lønn, bør vurderes.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse