fbpx Høie om luftambulansene: Alvorlig situasjon, men ikke noe galt med anbudet Hopp til hovedinnhold

Høie om luft­ambulansene: Alvorlig situasjon, men ikke noe galt med anbudet

Bent Høie (H) leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
FORSIKRER OM SIKKERHET:  – Det er mobilisert både personell og ekstra ressurser for å finne løsninger som på best mulig måte ivaretar befolkningens trygghet, sier helseminister Bent Høie. Foto: Stig Weston

Anbudet om å drifte luftambulansetjenesten ble gjennomført i tråd med alle prinsippene i anskaffelsesregelverket, sier helseminister Bent Høie (H).

– Det er en alvorlig situasjon som har oppstått. 

Det sa helseminister Bent Høie (H) da han tirsdag formiddag redegjorde om situasjonen rundt ambulanseflyene i Helse Nord. Helseministeren sa at han den siste tiden fått daglige rapporter om situasjonen, og Forsvaret har satt inn ekstra helikoptre. Mandag var fem av ni ambulansefly i beredskap, tirsdag var det også redusert kapasitet, sa han:

– I dag er 4 av 9 ambulansefly i beredskap.

– Selv om den har vært krevende, har situasjonen til nå ikke fått alvorlige konsekvenser for liv og helse, forsikret helseministeren.

– Ikke betryggende

Kjersti Toppe (Sp) mener helseministerens redegjørelse ikke er betryggende:

– Helseministeren lener seg på helseforetakene og tar ingen selvkritikk. Jeg hadde forventet større ydmykhet. Det er bare flaks at liv ikke har gått tapt, sa Toppe.

– For Senterpartiet er det opplagt at kontrakten må annulleres. Det vil koste å annullere kontrakten, men det vil også koste å la være, sa Toppe.

SVs Nicholas Wilkinson mener anbudsprosessen i forkant av kontraktsinngåelsen bør granskes.

– Regjeringen står nå i en situasjon hvor befolkningen opplever at det er fare for liv og helse, sa Olaug Bollestad (KrF).

Hastemøte i Nord

Det kommer fortsatt til å være en utfordrende situasjon rundt ambulanseflyene i flere uker, ifølge Luftambulansetjenesten.  

Styret i Helse Nord er tirsdag innkalt til hastemøte, skriver Nord24.no, ifølge NTB.

Administrerende direktør i helseforetaket, Lars Vorland, skriver i innkallingen at det er en alvorlig og utfordrende situasjon i ambulanseflyberedskapen.

Klargjør nye piloter

Luftambulansetjenesten opplyser til NTB at det jobbes med å lære opp og klargjøre nye piloter for ambulanseflyging, og at bemanningen og beredskapen først vil være normal i juni. Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik forteller at den reduserte bemanningen skyldes at flere flygere har fått seg nye jobber og forlatt Lufttransport etter at Babcock vant anbudet. Det britiskeide selskapet skal ta over 1. juli neste år.

Flere tiltak er satt inn for å avhjelpe situasjonen. Blant annet er to av Forsvaret helikoptre i Banak og Kirkenes satt inn i døgnberedskap, og det jobbes med å klargjøre ett av Babcocks svenske fly til å gå inn i fullverdig ambulansetjeneste. Det vurderes også fortløpende å leie inn flere fly fra Sverige for å fylle hull i beredskapen.

Ber om sømløs overgang

I sin redegjørelse til Stortinget tirsdag ba Høie Lufttransport, som tapte anbudsrunden, om å være seg bevisst sitt ansvar for å ivareta en sømløs overgang til selskapet Babcock SAA overtar ansvaret i juli neste år.

– Det er ikke grunnlag for å hevde annet enn at konkurransen er gjennomført i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, sa Høie, som mandag hadde møter med ledelsen for Lufttransport.

Han viser også til at Lufttransport ikke har klaget på anbudskonkurransen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Rødt ber om annullering

Overføringen av kontrakten fra Lufttransport til Babcock har ført til en konflikt om pilotenes arbeidsforhold, noe som har ført til en krise i luftambulansetjenesten.

Rødt har lagt fram forslag om at kontrakten med Babcock annulleres. Forslaget skal nå hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen.

Ifølge NTB vil forslaget få støtte av Ap, SV og Sp.

Høie: Ulovlig

Helseminister Bent Høie (H) advarer på sin side Stortinget mot å annullere kontrakten med Babcock om å drifte luftambulansetjenesten fra neste år. 

Å skrote kontrakten og la Lufttransport fortsette å ha operatøransvaret, vil i praksis bety at tjenesten driftes ulovlig, framholdt Høie da han tirsdag redegjorde for den akutte krisen i luftambulansetjenesten.

– Ved å avslutte avtalen med Babcock og videreføre samarbeidet med dagens operatør, ville vi derfor stått uten et lovlig tjenestetilbud til landets befolkning. Jeg vil sterkt advare mot at vi kommer i en slik situasjon, sa Høie.