Enighet i tariffoppgjøret for sykehusene

NSF-leder Eli Gunhild By
SKRYT: – Selv om vi gjerne skulle ha sett at rammen for oppgjøret var høyere, må jeg rose Spekter for godt samarbeid og en god vilje til å møte oss på viktige punkter, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Minstelønnen for sykepleiere med ti års ansiennitet økes til 490 000 kroner fra 1. juli i år og heves til 500 000 kroner senest fra 1. juli 2019.

Spekter og Norsk Sykepleierforbund (NSF) er kommet til enighet i tariffoppgjøret for sykehusene.

Det bekrefter direktør for Spekter Helse, Sylvia Brustad, og Eli Gunhild By i NSF i en pressemelding.

Minstelønnen for sykepleiere med ti års ansiennitet økes til 490 000 kroner fra 1. juli i år og heves til 500 000 kroner senest fra 1. juli 2019, opplyses det.

– Selv om vi gjerne skulle ha sett at rammen for oppgjøret var høyere, må jeg rose Spekter for godt samarbeid og en god vilje til å møte oss på viktige punkter, sier forbundsleder By.

Resultatet fra forhandlingene innebærer blant annet et generelt tillegg på 3,5 prosent til alle NSF-medlemmene i helseforetakene, Lovisenberg sykehus og Martina Hansens Hospital og at minstelønnssatsene heves.

– Vi håper resultatet vil bidra til fortsatt å sikre viktig sykepleierkompetanse i sykehusene, sier Brustad.

Les også: