fbpx Det blir uravstemning om KS-oppgjøret Hopp til hovedinnhold

Det blir uravstemning om KS-oppgjøret

bildet viser Margrethe Andersen

Forbundsstyret i NSF har hørt på medlemmene som krever uravstemning om resultatet av lønnsoppgjøret i KS. − Fornuften og demokratiet seiret, sier sykepleier Margrethe Andersen.

Dagens forbundsstyremøte har vedtatt enstemmig at det blir uravstemning om resultatet av lønnsoppgjøret i KS.

I utgangspunktet anbefaler forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) det fremforhandlede resultatet i tariffområdet i KS. Men styret velger likevel å spørre medlemmene til råds i form av uravstemning. Det betyr at alle medlemmer i NSF som jobber i KS-området, kan stemme enten ja eller nei til KS-resultatet.

– Hvorfor ble det uravstemning, NSF-leder Eli Gunhild By?

– Landsmøtet har gjennom vedtektene pålagt forbundsstyret å vurdere om et tariffoppgjør skal ut på uravstemning. I dette oppgjøret ønsker forbundsstyret å be medlemmene ta stilling til forhandlingsresultatet, sier By.

Regler for når resultatet er bindende

Uravstemning over resultater fra lønnsoppgjør er noe NSF ikke har tradisjon for å bruke. Sist gang det ble brukt, var i 1994 i Oslo kommune, men resultatet var at medlemmene godtok det fremforhandlede resultatet.

Dersom et oppgjør går til uravstemning, sier NSFs vedtekter at avstemningsresultatet er bindende for forbundsstyret dersom minst 50 prosent av medlemmene i tariffområdet har stemt enten ja eller nei, eller minst 67 prosent har tatt del i avstemningen.

I vedtaket som forbundsstyret gjorde i dag, står det også at «med bakgrunn i resultatet fra uravstemningen og en ny behandling i forbundsstyret, vil styret ta endelig stilling til KS-oppgjøret».

Foreløpig er det ikke bestemt hvordan eller når uravstemningen skal foregå. Men forbundsstyret skal få et utkast til et uravstemningsdokument som legges frem for styret til godkjenning før det sendes ut. Det vil skje tidligst tirsdag neste uke.

Les kommentar fra Sykepleiens redaktør:En ny brekkstang

– Det finnes penger

Margrethe Andersen er en av de engasjerte sykepleierne som har fått forbundsstyret til å ta det utradisjonelle valget å sende resultatet av lønnsforhandlingene til uravstemning. Til tross for at hun jobber innen Spekter som spesialsykepleier på Sunnaas sykehus, valgte hun å skrive et flammende innlegg i Sykepleien som anbefalte uravstemning. Som tidligere hovedtillitsvalgt i to kommuner nordpå i til sammen elleve år vet hun hvordan sykepleiere i kommunen kan ha det.

– Det var et bra vedtak! Fornuften og demokratiet seiret, sier hun.

– Men hvis det ikke finnes flere penger innenfor lønnsrammen i KS-området, er det jo ingenting å streike for?

– Det finnes penger! Om det er tomt innenfor lønnsrammen og resultatet er i tråd med normen for frontfaget, bør staten inn gjennom statsbudsjettet. Det bør gjøres uansett, for ellers blir det sykepleierflukt fra kommunen, sier Andersen.

– Det er vel en fare for at mange sykepleiere blir skuffet?

– I så fall har arbeidsgiver vist hva de mener, og da er det bare for sykepleierne å finne seg noe annet å gjøre. I lokale lønnsforhandlinger er det bare å si nei takk hvis ikke lønnsnivået møter det som Spekter har, sier Andersen og legger til:

– For noen år siden hadde ingeniørene det på samme måte, og da klarte KS å finne penger som de satset for å få ingeniørene til å bli. Det bør de gjøre nå også. KS skyter seg sjøl i foten ved å tilby så dårlig lønn til sykepleierne. Vi er ikke så dumme at vi blir værende med så dårlige betingelser.

Stor forskjell i lønn

Selv har hun takket nei til oppfordringen fra Nesodden kommune om å søke stilling i todelt turnus i hjemmesykepleien. Det ville hun tapt over 50 000 kroner på, før tilleggene, i forhold til stillingen som nattevakt ved Sunnaas sykehus.

– Det er en forskjell på 40 kroner i timen i favør av den stillingen jeg har på Sunnaas. I tillegg får jeg lønn som spesialsykepleier, siden jeg har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det får jeg ikke i kommunen, selv om jeg absolutt bruker den utdanningen for det den er verdt, også i kommunen, sier Andersen.

Hun vil vurdere oppfordringen fra kommunen når den kan tilby de samme lønnsbetingelsene som Spekter.

Les også:Hva betyr egentlig 523 404 kroner i sykepleierlønn?

Kritikk fra forbundsstyremedlemmer

Fra forbundsstyremedlemmer i dagens møte ble det pekt på at problemet i denne saken er at NSF ikke har forklart hvordan de har tenkt da de la inn kravet til KS gjennom Unio som ikke matchet sykepleierløftet, og at de ikke har hatt fylkesledere/tillitsvalgtapparatet med i disse vurderingene.

– Har du en kommentar til det, Eli Gunhild By?

– Fylkesledere/tillitsvalgtapparatet og medlemmene har gjennom tariffkonferansene gitt sine anbefalinger til forbundsstyret foran årets oppgjør. Forbundsstyrets oppgave er å vedta krav og prioriteringer og å godkjenne forhandlingsresultatet, sier NSF-lederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse