fbpx Vil ha informasjonskampanje om vanedannende angst- og sovemedisiner Hopp til hovedinnhold
Karin Andersen (SV):

Vil ha informasjons­kampanje om vane­dannende angst- og sovemedisiner

Sykepleiens undersøkelse bekrefter at det er et problem med utskriving av vanedannende angst- og sovemedisiner, sier Karin Andersen (SV).

– Jeg mener det som kommer frem i Sykepleiens undersøkelse er dramatisk, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

– Særlig at såpass mange synes at legene burde vært mer restriktive med å skrive ut disse medisinene, og at såpass mange svarer at de månedlig eller oftere har gitt beroligende piller på grunn av tidsnød eller ressursmangel, når de mener at andre tiltak hadde vært bedre.

– Jeg leser det slik at mange sykepleiere sier at dette er det vanlige, dette opplever mange i jobben sin. Dette er alvorlig for de pasientene det gjelder, sier hun.

Andersen mener det er legene som sitter på nøkkelen både til nedskriving og nedtrapping: 

– Legen er også den som bør ha størst troverdighet til å si at dette skader deg.

Fakta
Undersøkelse om angst- og sovemedisiner

I desember 2017 sendte Sykepleien ut en spørreundersøkelse om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner til 6000 sykepleiere. Vi fikk over 1000 svar. Av disse jobber 26 % i somatisk spesialisthelsetjeneste, 36 % i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste og 32 % i kommunehelsetjenesten.
Viktige saker: – Pasientene kan være manipulerende og truende– Du må betale for søvnen med renterNødhjelp ved panikkanfallRaymond Løwer valgte medisinfrittDen lange veien ut av benzogapetSlik avsluttes behandlingenAlle har et ansvar, men hvem tar det?Står du inne for hver tablett du gir?Peker ut seks typer uro hos demente, en av dem skyldes medisiner

Benzodiazepiners og z-hypnotikas historie: Doctor, please, some more of these

– For lav bevissthet

– Jeg synes svarene i undersøkelsen peker på at bevisstheten rundt dette er altfor lav.

Andersen har tatt opp medikamentavhengighet av angst- og sovemedisiner tre ganger tidligere i Stortinget.

– Diskusjonen har da ofte endt i rusomsorgen. Nedtrappingen er komplisert, og det er mangelfull kunnskap. Mitt inntrykk er at du skal ikke felle mange tårer hos legen før reseptblokka er framme. Jeg har selv opplevd å nesten bli prakket på slike medisiner av legen. Det er ikke tid til sorg.

– Det er også en kultur hvor mange pasienter opplever at de ikke har vært hos en ordentlig lege hvis de ikke får resept, mener Andersen.

Vil stille Høie spørsmål

Andersen vil på bakgrunn av svarene fra sykepleierne ta en interpellasjon i Stortinget. Der vil hun stille helseminister Bent Høie (H) spørsmål om hva som gjøres for å sørge for at pasienter ikke får mer angst- og sovemedisin enn nødvendig, og hvordan det sørges for at pasienter ikke blir stående på disse medisinene lenger enn anbefalt. 

– Vi foreslår også, for ørtende gang, en bemanningsnorm i sykehjem. Det må være tid til at personalet kan snakke. God bemanning er viktig. I tillegg må bevisstheten og kunnskapen må opp.

Karin Andersen er enig med Petter Brelin, leder i Allmennlegeforeningen, om at det bør komme en informasjonskampanje om riktig bruk av vanedannende angst- og sovemedisiner til befolkningen. 

– I tillegg bør det komme et varsel hos den enkelte lege og muligens også hos Helsetilsynet om det skrives ut slike medisiner til en pasient i større doser og over lengre tid enn anbefalt i retningslinjene. Kanskje bør det komme et varsel hos legen først, og så må legen aktivt legitimere videre bruk. Det er alvorlig hvis man påfører folk et helseproblem.

– Når det gjelder nedtrapping, må det skje på en faglig forsvarlig måte. Legen kan ikke bare bråslutte å skrive ut medisinene. Det må ligge et godt nedtrappingsprogram bak, sier hun. 

Legen kan ikke bare bråslutte å skrive ut medisinene.
Karin Andersen, stortingsrepresentant SV

0 Kommentarer