fbpx – Vi er som en mini-legevakt og helsestasjon for dem som selger sex Hopp til hovedinnhold
Min jobb som sykepleier på nasjonalt kompetansesenter:

– Vi er som en mini-legevakt og helsestasjon for dem som selger sex

Bildet viser sykepleier Magnus Refsland Karlsen

Mange av pasientene som kommer til Pro Sentret har ikke fastlege eller helserettigheter i Norge.

Fakta
Magnus Refsland Kaspersen

Arbeidsplass: Pro Sentret i Oslo

Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter som driver med veiledning og informasjon til alle som ønsker det, i tillegg til å ta imot pasienter. For å kunne bruke det helse- og sosialfaglige tilbudet er det en forutsetning at pasientene enten selger eller bytter sex, eller har gjort det tidligere. I fjor hadde vi 443 pasienter, og vi utførte 2177 helsekonsultasjoner. Noen er innom her én gang, mens noen kommer nesten daglig. Det er det lille fristedet mange av dem har i hverdagen.

Når pasienten kommer hit, tar vi dem med inn og informerer om oss og taushetsplikten. Her trenger de ikke komme med ekte navn. Vi kartlegger livssituasjon og helsesituasjon, og ser om de trenger ytterligere bistand fra de andre som jobber her. Vi har lege, sosialkonsulenter og advokater tilgjengelig.

Jeg jobber todelt turnus på dag- og kveldstid i ukedagene sammen med to andre erfarne og dyktige sykepleiere. På dagtid er det mye administrativt arbeid, sjekking av prøvesvar, møter og mailer. Vi følger til gynekologisk poliklinikk på Ullevål ved aborter, eller til andre sykehus for undersøkelser. På vårt drop-in tilbud blir det mye samtaler, prevensjonsveiledning, sårsjekk og utdeling av brukerutstyr. Ellers kommer de med alle mulige helseplager, og det blir mye støtte og samtaler. Mange har ikke fastlege eller helserettigheter i Norge, så når de kommer hit, tar vi alt. Vi er egentlig som en mini-legevakt eller helsestasjon.

Men når du er på jobb, og går med en sekk med kondomer og glidemiddel, så føler du deg på en måte så trygg likevel. Du er der for noen andre.
Magnus Refsland Kaspersen, sykepleier ved Pro Sentret

Språk er en utfordring, men det meste ordner seg hvis man er løsningsorientert og positiv. Det blir mye fingerspråk og google translate, eventuelt blir det telefontolk når det blir vanskelig. Jeg har også noen fantastiske kollegaer som hjelper med rumensk, bulgarsk, spansk, tysk, italiensk og gresk. 

Etter vanskelige eller utfordrende samtaler bruker vi hverandre på huset her. Det er viktig at man er et team for å kunne hjelpe pasientene best mulig.

Vi prøver å møte pasienten der de er. Det er viktig å skape trygghet og gode rammer så de kan komme hit og føle at de blir sett og møtt uten fordommer, og uten å føle skam. Mange er ofte redde i møte med helsevesenet. De frykter å bli møtt med fordommer mot det de gjør og bli dømt for det. En viktig del av vår jobb er å ikke moralisere, men å bygge opp under pasientenes ressurser.

Det er en variert pasientgruppe med utrolig ulike livserfaringer og livssituasjoner. Noen er analfabeter, mens andre har mastergrad. Det er også stor variasjon i alder. Vi har hatt noen situasjoner der vi har meldt bekymring til barnevernet.

Det er flest kvinner som kommer hit, men også en del menn. Fra i høst har vi hatt en satsing på menn der vi prøver å nå ut til flere av dem. Det er ulike arenaer de er på ute, som vi ikke helt klarer å dekke opp. Det er en litt vanskelig gruppe å nå, men på nett er de veldig tilgjengelige.

Pro Sentret arbeider oppsøkende, som for eksempel å ringe på kontaktannonser. Vi betjener også en chatt på nett der folk kan kontakte oss. En gang i uken er en sykepleier med en dyktig sosialkonsulent på det oppsøkende arbeid på inne-markedet. To eller tre ganger i uka går ansatte fra senteret felt ute på gata. Vi sykepleierne er med på dette cirka to–tre ganger i året. Da går vi ute fra 22–03 natt til lørdag og oppsøker dem som jobber ute. Vi deler ut kondomer, glidemiddel og informerer. En del av dem som kommer til senteret, blir fanget opp her, og det er også en del nye.

For at jeg skal klare å gjøre en god jobb er det så viktig å ta med seg den realiteten mange av dem lever i.
Magnus Refsland Kaspersen, sykepleier ved Pro Sentret

Vi blir mottatt på en veldig positiv måte. Det kan være en utfordring på fredagskveldene, med mye alkohol blant folk. Ofte er vi i områder som jeg personlig ikke ville gått til. Men når du er på jobb, og går med en sekk med kondomer og glidemiddel, så føler du deg på en måte så trygg likevel. Du er der for noen andre. Jeg tenker at det er en trygghet for kvinnene å vite at det er noen som kommer og viser omsorg, og som er der litt for dem.

For at jeg skal klare å gjøre en god jobb er det så viktig å ta med seg den realiteten mange av dem lever i. Det er jo ikke sånn for alle, men for en del er det ganske tøft. Det er viktig å ha det perspektivet når man sitter her på kontoret, for det er fort gjort å glemme virkeligheten i møte med pasientene. Når du har den tiende pasienten på en kveld, tenker du kanskje ikke på at når pasienten er ferdig her, så skal hun stå på gata til klokka sju dagen etterpå.

Mitt beste tips til andre sykepleiere uansett hvor de jobber er å være åpen for at pasienter kan ha erfaring med salg eller bytte av sex. Det er viktig å møte pasientene med en åpen holdning når det gjelder denne erfaringen og seksuell legning. Sykepleiere kan gjerne ta kontakt med oss ved spørsmål eller behov for veiledning i møte med pasienter som har denne erfaringen.

Som sykepleier er det vanskelig å se pasienter som har et mye større helsebehov enn det vi har mulighet for å gi dem. Vi skulle ønske vi kunne gjort så vanvittig mye mer. Som å sende pasientene videre til psykolog, fysioterapi og tannlege, helt elementære ting, som de med rettigheter kan få. Det er dessverre ikke alle pasientene som har denne muligheten på grunn av økonomi eller rettighetsbildet i Norge. 

Samtidig er det utrolig mye glede også. Det overrasker meg hvor sterke disse kvinnene og mennene er, og det pågangsmotet de har. Jeg føler meg privilegert som får lov til å jobbe med denne gruppen. Jeg føler, helt beskjedent og objektivt, at jeg har verdens beste jobb.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse