fbpx «Velg å leve» fikk akuttpsykiatriprisen for å forebygge selvmord Hopp til hovedinnhold

«Velg å leve» fikk akuttpsykiatriprisen for å forebygge selvmord

Akuttpsykiatriprisen 2018
Fra venstre Espen Gade Rolland, Marie Bø, Marit Marvik og Sveinung Dybvig

Det selvmordsforebyggende prosjektet «Velg å leve» fikk akuttpsykiatriprisen 2018.

Prosjektet «Velg å leve» jobber for å redusere selvmord og selvmordsforsøk i Rogaland.

Det er Nasjonalt forum for akuttpsykiatri som deler ut den årlige akuttpsykiatriprisen, som i år altså går til «Velg å leve».

I begrunnelsen fra styret står det at «det at målgruppen strekker seg utover helseforetakenes pasientpopulasjon og har fokus på befolkningen, gjør prosjektet unikt og det forebyggende potensialet desto større».

– Bred helseopplysning

Prisen deles ut til personer som med sitt arbeid har bidratt med noe særegent som gjør en forskjell.

Prisen består av et maleri, et diplom og 10 000 kroner.

– Det er viktig å poengtere at dette er et bredt helseopplysende tiltak, mye bredere enn å gjelde bare innenfor helseforetaket, sier Espen Gade Rolland, leder i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri, til Sykepleien.

– Det handler mer om forebygging enn risikovurderinger.

– Var det mange aktuelle kandidater til prisen?

– Det sto mellom fem, sier Rolland.

I fjor var det Lovisenberg sykehus som fikk prisen for å ha redusert tvangsbruken på inntaksposten. Les her:  – Vi fjernet beltesengen

Vil nå hele befolkningen

Svært mange av dem som tar sitt eget liv, har aldri vært i kontakt med psykisk helsehjelp i kommune eller spesialisthelsetjeneste. Det er bakgrunnen for at «Velg å leve» retter oppmerksomheten mot hele befolkningen.

«Velg å leve» er et samarbeid mellom Helse Stavanger og Helse Fonna som startet i 2013.

Hvert år har er det gjort en målrettet innsats for ulike risikogrupper basert på alder eller livssituasjon, står det i juryens begrunnelse.

I 2016 var målgruppen eldre over 67 år. I 2017 menn i alderen 45 til 64 år. I år er målgruppen unge personer fra 15 til 24 år.

Demper skamfølelse

«Det er ikke farlig å snakke om selvmord» er budskapet i prosjektet, ifølge styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri.

Dette er en invitasjon til å snakke om det de fleste av oss er veldig redd for, mener styret, og viser til at et enkelt og konkret språk demper skamfølelse og fremmer åpenhet.

Styret trekker fram tre relevante problemstillinger i «Velg å leve»:

  • Hvordan kan man være god støtte for en venn som har tanker om å avslutte livet sitt?
  • Hvilke spørsmål er det lurt å stille når man er bekymret for en kollega?
  • Hvor er det hjelp å få?

Undervisning til helsetjenesten i kommunene er en del av prosjektet.

Det er også en rådgivningstelefon hvor hvem som helst kan ta kontakt for å snakke med kvalifisert helsepersonell.

Hele begrunnelsen

Her er hele begrunnelsen for akuttpsykiatriprisen:

«Akuttpsykiatriprisen deles årlig til en eller flere personer som med sitt arbeid har bidratt med noe særegent som gjør en forskjell.

Akuttpsykiatriprisen er først og fremst en heder til en verdig vinner, og består av et oljemaleri, et diplom og en sjekk på 10.000 kr. I tillegg inviteres årets vinner til å presentere prosjektet ved neste års konferanse.

Akuttpsykiatriprisen 2018 går til prosjektet «Velg å leve».

I en tid med økt fokus på risikovurderinger og forventninger til at helsetjenesten skal kunne forutse hendelser, tenker dette prosjektet annerledes og nyskapende i et vanskelig og alvorlig område.

Svært mange av dem som tar sitt eget liv, har aldri vært i kontakt med psykisk helsehjelp i kommune eller spesialisthelsetjeneste. Dette er bakgrunnen for at «Velg å leve» retter sin oppmerksomhet ut mot hele befolkningen. Prosjektet har ingen å miste, og jobber for å redusere selvmord og selvmordsforsøk i Rogaland. Nettopp det at målgruppen strekker seg utover helseforetakenes pasientpopulasjon og har fokus på befolkningen, gjør prosjektet unikt og det forebyggende potensialet desto større.

«Velg å leve» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger og Helse Fonna opprettet i 2013. Over tid er det drevet bredt med opplysning og forebygging direkte ut til befolkningen. Hvert år har er det gjort en målrettet innsats for ulike risikogrupper basert på alder eller livssituasjon. I 2016 var det eldre over 67 som var målgruppen, i 2017 menn i alderen 45- 64, mens i 2018 er målgruppen unge personer 15 til 24 år.

«Velg å leve» har etablert et solid samarbeid på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste, og involverer også viktige aktører som Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE, Kirkens SOS og RVTS Vest i tillegg Mental helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Med budskapet «Det er ikke farlig å snakke om selvmord» angis tonen som en invitasjon å snakke om det de fleste av oss er veldig redd for. Et enkelt og konkret språk øker trygghet, demper skamfølelse og fremmer åpenhet. Informasjon og opplysningsarbeidet utmerker proaktivt og kreativt. Det er satset gjennom utradisjonelle kanaler med et særskilt fokus på enkle og forebyggende tiltak. Hvordan kan man være god støtte for en venn som har tanker om å avslutte livet sitt? Hvilke spørsmål er det lurt å stille når man er bekymret for en kollega? Hvor er det hjelp å få?

«Velg å leve» driver bredt opplysningsarbeid på nye måter. Informasjon og undervisningsmateriell er spesialdesignet for fastleger, helsesøstre og kommunehelsetjenesten, lærere, pårørende, og den som selv er i en svært krevende tid og har tanker om å avslutte sitt liv.

«Velg å leve» gir konkrete råd om hva man kan gjøre som venn eller kollega, og samtidig er undervisning til helsetjenesten i kommunene også en sentral del av prosjektet. Prosjektet markedsfører også en egen rådgivningstelefon hvor hvem som helst kan ta kontakt for å snakke med kvalifisert helsepersonell.

«Velg å leve» har elementer av informasjons- og forebyggingstiltak som er forankret i befolkningen og i kommunene. Prosjektet viser vei dit hjelpen finnes, også i spesialisthelsetjenesten.

Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri har kommet frem til at «Velg å leve» er en verdig vinner av årets pris for enestående innsats i selvmordsforebyggende arbeid.»

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse