fbpx Pasient dømt for seksuell trakassering av sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Pasient dømt for seksuell trakassering av sykepleiere

Sykehuset Østfold på Kalnes.

Pasienten er dømt for å ha befølt fire sykepleiere. Mannen vurderer å anke dommen.

30 dagers betinget fengsel og 8000 kroner i bot er dommen.

Pasienten var tiltalt for brudd på straffeloven for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende atferd eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor noen som ikke hadde samtykket i det.

Forholdene gjaldt ifølge tiltalen:

  • Han gned og/eller befølte en sykepleier på låret da hun skulle ta blodprøve av ham, og fortsatte selv om hun flyttet armen hans og sa det ikke var greit. Fire dager senere befølte og/eller gned han henne på låret igjen, og fortsatte selv om hun igjen flyttet armen hans og sa det ikke var greit.
  • Han trykket seg inntil en sykepleier bakfra med erigert penis.
  • Han masserte kjønnsorganet sitt, som var tydelig erigert, utenpå underbuksen, mens en sykepleier tok blodprøve av ham.
  • Han tok en sykepleier på låret og beveget hånden sin oppover, mens han hadde tydelig erigert penis.

Mannen ble dømt på alle punkter.

– Handler om arbeidsforhold

Politiadvokat og aktor i saken, Inger Marie Berg Papworth i Øst politidistrikt, er fornøyd med dommen.

– Dette handler om sykepleiernes arbeidsforhold, påpeker hun.

– De er nødt til å være på jobb og velger ikke selv hvilke pasienter de skal stelle. De skal slippe å oppleve den type atferd.

Handlingene mannen er dømt for, skjedde under et opphold ved en somatisk avdeling på Sykehuset Østfold.

Foretaksjurist Jostein Vist ved sykehuset sier det er viktig at domstolene ser alvorlig på dette.

– Dette er handlinger som helsepersonell i sykehus ikke skal måtte akseptere, og derfor anmeldte vi også forholdet. At det ble domfellelse, er et viktig signal, mener han.

Les også:

Kjenner ikke til liknende saker

Politiadvokat Inger Marie Berg Papworth sier til Sykepleien at hun ikke er kjent med liknende saker fra rettssystemet. Da hun utarbeidet straffepåstanden, la hun vekt på rettspraksis av krenkelser av lik art, som en sak der en drosjesjåfør gned kvinner oppover låret og andre typer legemskrenkelse av helsepersonell.

– Ser du noen formildende omstendigheter i saken?

– Nei. Tiltalte har ikke tilstått, noe som ville vært formildende. Saken er heller ikke spesielt gammel.

Hevder selv han var for syk

Pasienten selv hevdet i retten at han var så syk under sykehusoppholdet at han ikke var i stand til å utføre krenkende handlinger og at han ikke hadde gjort det han var tiltalt for. Det trodde ikke retten på. Retten mente forklaringene fra de fornærmete, i alt fire sykepleiere, var konsistente og detaljerte, både da de forklarte seg for sine overordnete, for politiet og i retten.

Fikk strengere straff

Ifølge dommen straffes denne type saker normalt med bøter. Men i denne saken er tiltalte kjent skyldig i fem forskjellige tilfeller av krenkende atferd overfor i alt fire fornærmete, og handlingene ble begått mot sykepleiere som utførte arbeidsoppgavene sine. Derfor fikk mannen også betinget fengsel. Men retten mente handlingene ikke var så grove at det var nødvendig med ubetinget fengsel.

Mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, sier til Sykepleien at mannen vurderer å anke dommen.

– Fikk ikke tilsnakk

– Han mener han ikke har gjort det han er anklaget for, sier Harald Otterstad.

– Min klient bestrider sykepleiernes forklaringer og mener de ikke er riktige.

Advokaten viser også til at klienten ikke skal ha fått tilsnakk ved noen av episodene.

– Det gikk også flere dager mellom første og siste hendelse, påpeker han.

– I retten sa avdelingsleder at hun hadde informert alle ansatte om det som var skjedd. Da synes min klient det er rart sykepleiere fortsatte å gå inn til ham alene. Min klient er også opptatt av at han verken før eller senere er blitt anklaget for grenseoverskridende atferd.

– Kan ha rygget inn i stokken

At straffen ikke bare er bot, men betinget fengsel, ser Otterstad som en straffeskjerpelse. Han sier det vil være med i vurderingen av om klienten skal anke eller ikke.

Otterstad viser også til at hans klient mener han var for syk til å gjøre handlingene han er dømt for. I retten hevdet han at stokken han bruker, kan ha blitt misoppfattet som en erigert penis.

– Hans teori er at sykepleieren som sto med ryggen til han, kan ha rygget inn i stokken og trodd at skaftet var en erigert penis, sier Otterstad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse