fbpx NSF i tall: 7400 nye medlemmer i fjor Hopp til hovedinnhold

NSF i tall: 7400 nye medlemmer i fjor

Eli Gunhild By, NSF-leder

Lurer du på hvor mange av NSFs medlemmer som jobber i sykehus, hvor mange som er studenter eller pensjonister – og hvorfor enkelte melder seg ut? Her er noen svar.

NSF er en av Norges største fagforeninger og kan skilte med 111 885 medlemmer. Av disse er 12 558 studenter. Litt over 80 000 av medlemmene er i jobb. Det betyr at nesten 30 000 av NSFs medlemmer enten er pensjonister, studenter, sykepleiere som er på arbeidsavklaringspenger eller er uføretrygdet. I tabellen under kan du se hvor mange som jobber i norske helseforetak.

Mitt fylke

I kartet under kan du se hvor mange NSF-sykepleiere som er i arbeid, hvor mange som er selvstendig næringsdrivende, pensjonister, på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygdet i ditt fylke i 2017.

Noen kommer, noen går

NSF er avhengig av at sykepleierne velger å være organisert i forbundet. I 2017 fikk organisasjonen 7400 nye medlemmer, mens 3995 sykepleiere valgte å melde seg ut av forbundet. I tabellen under kan du se begrunnelsene disse oppgir for utmeldelse.

Sykepleierstudenter

Over ti prosent av NSFs medlemmer er studenter. De utgjorde totalt 12 558 medlemskap i 2017. Av disse er igjen rundt 11 000 kvinner og litt over 1500 menn. I kartet under kan du se hvor mange studentmedlemmer NSF har i hvert fylke.

Faggrupper

Mange sykepleiere og spesialsykepleiere er i tillegg medlemmer i en av NSFs faggrupper. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse