fbpx To ekstrapoeng til gutter som søker sykepleie i Agder og på Lovisenberg Hopp til hovedinnhold
Kvotering:

To ekstrapoeng til gutter som søker sykepleie i Agder og på Lovisenberg

Mannlige sykepleiere.

For første gang skal sykepleierutdanninger kvotere gutter.

Universitetet i Agder, som har sykepleierutdanning i Kristiansand og Grimstad, og Lovisenberg diakonale høgskole har fått lov å gi 2 ekstrapoeng til alle mannlige søkere.

Dette er en prøveordning og en konsekvens av den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft fra nyttår.

– Ikke et kvinneyrke

– Dette roper vi hurra for, sier studieleder Edith Roth Gjevjon ved sykepleierutdanningen på Lovisenberg diakonale høgskole.

– Pasientene er av alle kjønn og aldre, og det er viktig at sykepleierne gjenspeiler befolkningen.

– Hvorfor er det viktig?

– Fordi hver enkelt av oss har erfaringer og perspektiver på bakgrunn av kjønn, alder og hvor vi kommer fra. Og det påvirker hvordan vi forstår situasjoner og hvordan vi opptrer i møte med pasienter og pårørende.

Gjevjon er opptatt av et sykepleieryrket absolutt ikke er et kvinneyrke, selv om det ofte fremstilles sånn, men et yrke for alle.

– Å få inn flere menn kan kanskje forandre språket om sykepleie, spekulerer hun.

– I dag brukes begreper som omsorg og varme hender til å beskrive fagutøvelsen vår. Det underkommuniserer bredden og kompleksiteten i sykepleiefaget og appellerer kanskje ikke like mye til menn. Det kan kanskje skremme menn. Flere mannlige sykepleiere kan være med å definere faget på en annen måte.

Bildet viser Edith Roth Gjevjon.

Må fortsatt ha gode karakterer

– Har dere noen motforestillinger mot å kvotere menn?

– Nei. Vi har diskutert det grundig og har lyst til å prøve det ut.

– Er dere redd for at kjønnspoeng vil gi studenter med lavere kompetanse?

– Når gutter får 2 poeng ekstra, er det klart at de kan gå foran jenter som har bedre karakterer. Men den sjansen er vi villig til å ta for å teste ut et virkemiddel.

Gjevjon peker på at Lovisenberg er en av sykepleierutdanningene det er vanskeligst å komme inn på.

– Det betyr at våre søkere har høye karakterer. Man må fortsatt være skolesterk for å komme inn på Lovisenberg, sier hun.

– Sånn sett er Lovisenberg et fornuftig sted å prøve ut dette.

20 prosent innen 2019

Gjevjon anslår at sykepleierutdanningen har rundt 14 prosent gutter i dag.

– Hva er målet?

– Vi har ikke satt et konkret mål. Sykepleierforbundet ønsker 20 prosent gutter innen 2019, så hvorfor ikke starte der?

30 prosent innen 2020

I Agder ser dekan ved fakultetet for helse og idrettsvitenskap, Anders Johan Wickstrøm Andersen, kjønnspoeng som en stor mulighet til å øke andelen mannlige studenter i en utdanning dominert av jenter.

Også i Agder er andelen gutter i sykepleierutdanningen rundt 14 prosent.

– Målet er 30 prosent innen 2020, sier Andersen.

Dette er et mål hele Universitetet i Agder har. Det skal være minst 30 prosent av det kjønnet som er underrepresentert på alle studier.

– Det er ambisiøst?

– Ja. Vi skal være ambisiøse. 

– Hvordan skal dere klare det på sykepleien?

– Blant annet ved å få frem at yrket også er for menn når vi promoterer utdanningen. Og for dem som er i studiet, har vi egne samlinger for menn, sier han.

– Vi har en lang vei å gå, men jeg tror det er fullt mulig å få det til.

Har akseptert at det er sånn

Andersen sier han fikk en vekker da profesjonsstudiene i medisin og psykologi slo alarm om at andelen mannlige søkere gikk under 30 prosent.

– På sykepleie var det normaltilstanden, og vi aksepterte at det var sånn, sier han.

– Men det er ingen grunn til at vi skal godta det.

Andersen peker på at flere menn er viktig for det sosiale og faglige læringsmiljøet, og at flere menn vil gi flere nyanser og perspektiver i helsetjenestene. På godt og vondt.

– Flere mannlige helsesøstre, for eksempel, tror jeg vil kunne gjøre tilbudet til unge gutter enda bedre. Jeg sier ikke at dagens helsesøstre ikke gjør en god jobb, men at flere menn ville tilført tjenesten noe annet.

Har gjort simulering

– Å gi poeng for kjønn kan gå på bekostning av kompetanse?

– Ja, all kjønnskvotering innebærer at noen vil komme foran på grunnlag av sitt kjønn. Men vi gjorde en simulering basert på søkermengden i 2017, og så ingen dramatisk endring. Gitt at søkermengden er stabil, tror jeg ikke dette vil gi store utslag. Men det kan være grunn til bekymring dersom søkertallet går drastisk ned.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse