fbpx Mener også eldre gutter bør få hpv-vaksine Hopp til hovedinnhold

Mener også eldre gutter bør få hpv-vaksine

Bildet viser Sveinung Wergeland Sørbye ved mikroskopet.
SER PÅ CELLENE: Sveinung Wergeland Sørbye er patolog og ser hva hpv kan gjøre med celler i kroppens slimhinner. Foto: Rune S. Bertinussen

– Det kan hindre 100 krefttilfeller i hvert årskull, sier overlege Sveinung Wergeland Sørbye.

Fra høsten får gutter i sjuende klasse tilbud om vaksine mot hpv (humant papillomavirus). Da får de beskyttelse mot virus som kan gi kreft i blant annet anus, penis, munn og svelg. Men også eldre gutter vil ha nytte av vaksinen. På TV 2 mandag uttrykte mannlige studenter ved Universitetet i Bergen forundring over at ikke de også får denne beskyttelsen.

Unge kvinner får

Til nå er hpv-vaksinen kun gitt til jenter. De får tilbudet i sjuende klasse. I tillegg pågår et opphentingsprogram, der unge kvinner som akkurat var for gamle til å få vaksinen da den ble innført, får den gratis. Et slikt tilbud er ikke planlagt for guttene som nå blir akkurat for gamle. Vil de betale vaksinen selv, koster den i underkant av 4 000 kroner.

Sveinung Wergeland Sørbye, overlege i klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, mener de bør få den gratis. Han har vært en aktiv pådriver for hpv-vaksine i mange år.

Vil utrydde viruset

– Generelt er det 100 gutter i hvert årskull som vil utvikle kreft som skyldes hpv, opplyser han.

– Det betyr at for hvert årskull som får vaksine, vil vi kunne forebygge kreft hos 100 gutter.

Hpv-vaksine er til nå bare gitt til jenter fordi hpv særlig er knyttet til kreft i livmorhalsen. Men hpv-relatert kreft i munn og hals øker, og mest hos menn. I Sverige har man kalt slik kreft blant relativt unge menn for en epidemi.

– Men de guttene som nå er tidlig i tenårene og som ikke får vaksine, er beskyttet ved at jentene blir vaksinert?

– De er indirekte beskyttet dersom de bare har sex med vaksinerte kvinner, svarer Sørbye.

Han sier antall krefttilfeller blant menn nok vil gå ned når mange kvinner er vaksinert.

– Men når færre enn 90 prosent av jentene er vaksinert, vil det være en del sirkulerende virus.

Sørbye peker på at gutter også har sex med eldre jenter, jenter fra utlandet og andre gutter.

– Det er vanskelig å utrydde et virus når vi bare vaksinerer halvparten av befolkningen. Med 80 prosent vaksinedekning hos begge kjønn blir situasjonen en annen. Da kan hpv utryddes i vaksinerte årskull.

Ikke bekymret for økonomi

Sørbye peker på at vaksineprogrammet da vil bli mer robust mot vaksinemotstand og redusert vaksinedekning.

– Vi vil oppnå flokkimmunitet mye raskere ved å vaksinere begge kjønn, mener han.

– Men i et helsebudsjett med begrensete ressurser, er det hensiktsmessig å bruke penger på opphentingsprogram for gutter?

– Jeg er ikke så bekymret for økonomi, sier Sørbye.

– I en anbudsprosess er vaksinen såpass billig at utfordringen strengt tatt ikke er økonomi, men praktisk gjennomføring.

Derimot tror Sørbye det kan bli en pedagogisk utfordring å få gutter til å ta vaksinen.

– De færreste gutter er klar over at hpv er relevant for dem, sier han.

– Kvinner har hørt om celleprøver og livmorhalskreft. Gutter får ikke tilbud om screening og de vet heller ikke så mye om at hpv-vaksine også kan forebygge kreft hos menn.

Gir mest sykdom hos jenter

Til TV 2 sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, at jentene prioriteres først fordi sykdomsbyrden er størst blant dem. Hun sier også at det er en stor seier å ha fått et tilbud også til gutter i sjuende klasse og at andre grupper eventuelt må ses på etter hvert.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.