fbpx Evaluerer lov om rituell omskjæring Hopp til hovedinnhold

Evaluerer lov om rituell omskjæring

Bildet viser en baby som får massasje under den ene foten.

Hvordan opplever blant andre sykepleiere å være med på rituell omskjæring? Det skal NOVA finne ut.

NOVA er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Det er Dagens Medisin som melder at den omstridte loven om rituell omskjæring av guttebarn skal evalueres. Oppdragsgiver er Forskningsrådet.

Skal spørre sykepleiere

Både helsepersonell, familier og religiøse ledere skal spørres om hvordan de opplever loven. Ifølge prosjektleder Ada Engebrigtsen skal det brukes både kvalitative og kvantitative metoder.

– Vi kommer til å involvere helsepersonell, både overordnete og de som er med på å utføre inngrepene, sier Engebrigtsen til Sykepleien.

– Da er det en selvfølge også å inkludere sykepleierne.

Forskerne skal se på en rekke forhold rundt rituell omskjæring, blant annet type smertelindring, eventuelle komplikasjoner og om disse inngrepene fortrenger andre typer helsehjelp som helseforetakene er pliktig til å yte eller prioritere foran rituell omskjæring.

Få inngrep

Evalueringen skal også se på omfang. Før loven trådte i kraft 1. januar 2015, sa helsemyndighetene at behovet var rundt 2000 slike inngrep hvert år. Men Dagens Medisin viser til Norsk Pasientregister, der det er registrert 90 rituelle omskjæringer i 2015 og 128 i 2016. Frem til andre kvartal 2017 er det registrert 86 slike inngrep. De som er gjort privat, er ikke med i disse tallene.

Ada Engebrigtsen sier omfanget er viktig for å vurdere hvordan loven fungerer.

– Noe av hensikten er at folk i større grad skal omskjære guttene på helseforetakene fordi det er en beskyttende måte for barna, sier hun til Dagens Medisin.

– Dersom tallet er lavt, kan det tyde på at mange omskjæringer fortsatt foregår i utlandet, og dette er noe av det vi vil spørre foreldrene om.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse