Sykepleiere føler seg it-utdaterte

Unio-leder Ragnhild Lied
KARTLAGT: Unio, ledet av Ragnhild Lied, har spurt medlemmer i fire helseforbund om deres erfaring med å bruke ny teknologi. Sykepleierforbundet er størst av de fire.

Mange sykepleiere føler at de henger etter teknisk, ifølge en ny Unio-rapport.

Fire av ti av medlemmene i helseforbundene tror ikke de vil ha nok teknologisk kompetanse om fem til ti år, ifølge en ny rapport fra Unio.

Norsk Sykepleierforbund er det største helseforbundet i hovedorganisasjonen Unio. De andre helseforbundene i Unio er Fysioterapeutforbundet, Ergoterapiforbundet og Radiografforbundet.

Tre av ti av de som er spurt synes de henger etter når det gjelder ny teknologi og digitalisering.

– Et høyt tall, særlig for en gruppe arbeidstakere som i utgangspunktet er godt kompetente, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Dagens Medisin.

For lite tid til opplæring

Halvparten av de ansatte sier at det settes av for lite tid til opplæring i teknologi, ifølge avisen.

Lied mener arbeidsgiverne må ta ansvar for det.

Å føle seg utdatert i jobben som helsearbeider kan gå ut over den psykiske helsen, mener Lied, som sier at helsearbeiderne i Unio er kjent for å være dyktige i jobben sin.

– Da er det ikke en god følelse å kjenne at du er utdatert, sier hun til Dagens Medisin.

Hun mener det ikke er en verdig avgang å ha det slik når man skal gå av med pensjon.

– Det kan gå ut over den enkeltes helse.

– Invester i de ansatte!

Unio-leder Ragnhild Lied konkluderer med at for å få de ansatte til å bli lengst mulig i jobb, må man investere i dem.

– Å investere i deres kompetanse vil raskt lønne seg, sier Lied til Dagens Medisin.