Unio: – Ikke rom for kvalitetssatsing i kommunene

Nyheter
Bildet viser Ragnhild Lied.
UNIO-LEDER: Ragnhild Lied leder Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

Regjeringen bryter sine løfter om flere lærere, barnehagepedagoger og sykepleiere i forslaget til statsbudsjett for neste år, mener Unio. 

Arbeidstakerorganisasjonen mener at regjeringen legger opp til et stramt handlingsrom for kommunene, med en bevilgning på 3,8 milliarder kroner i frie inntekter.

– Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet fra i år for kjerneoppgavene videreføres. Her er det ikke rom for å satse på kvalitet, skriver Unio i en pressemelding.

Dersom kommunene skal klare å prioritere økt lærertetthet, flere barnehagelærere, bedre satsing på helse og omsorg, rehabilitering og smart forebygging eller å styrke bibliotektjenesten, må de frie inntektene økes, mener organisasjonen.