fbpx Flere transplantasjoner i 2017 Hopp til hovedinnhold

Flere transplantasjoner i 2017

Røntgenbilde av lunger
ØKER MEST: Så langt i 2017 har 30 par med lunger blitt transplantert. Illustrasjonsfoto: Mostphoto

Flere pasienter har fått forlenget livet ved hjelp av organtransplantasjon i år enn i fjor. Lunge- og nyretransplantasjoner øker mest.

Ved utgangen av september 2017 har 395 organer blitt transplantert til 355 pasienter. Til samme tid i fjor hadde 298 pasienter fått til sammen 337 organer, viser ferske tall fra Oslo universitetssykehus (OUS).

Økningen er størst når det gjelder lungetransplantasjon, der tallene er de høyeste på ni år. Så langt i 2017 har 30 par med lunger blitt transplantert.

55 nyrer fra levende donor

Også nyretransplantasjon fra levende giver er på oppadgående kurve: 55 personer har hittil donert bort en nyre til en nær pårørende i år. Dermed er tallet for hele 2016, da det ble utført 47 nyretransplantasjoner, allerede passert.

Ventelistene synker

Ifølge OUS sto 336 pasienter på venteliste for organtransplantasjon ved utgangen av september i år.

Etter en jevn oppadgående kurve siden 2012, da 199 mennesker sto i kø, og til 2016, da 342 ventet på donasjon, er ventelistene nå på vei til å bli kortere.