3 milliarder kroner til nye sykehus

Nyheter
Eli Gunhild By, NSF-leder
IKKE FORNØYD: Eli Gunhild By mener regjeringen ikke satser nok på sykehusene.

Regjeringen setter av nesten 3 milliarder kroner til bygging av tre nye sykehusbygg og en rekke større investeringsprosjekt. Men NSF slakter sykehusbudsjettet for 2018.

I budsjettet for 2018 foreslås det lån til nytt sykehus i Drammen, på Nordmøre og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, i tillegg til utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund. Til sammen foreslås det 2,9 milliarder kroner til lån.

Helseforetakene planlegger neste år å investere for 12 milliarder kroner i sykehusene. Det gjelder nybygg, oppgraderinger og innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT.

– Systematisk underfinansiering

Norsk Sykepleierforbund (NSF) kritiserer i en pressemelding regjeringens sykehusbudsjett og mener det er en systematisk underfinansiering som videreføres. NSF hadde forventet et nødvendig løft for sykehusene. Ifølge sykepleiernes fagorganisasjon er det en myte at sykehusene i Norge får mye penger.

– Ikke svar på utfordringene

– Vi må ruste opp dagens sykehusbygg, og vi må ha oppdatert utstyr. Sykehusbudsjettet for 2018 er ikke svar på de store utfordringene vi står overfor. Jeg er redd for at tilliten til det offentlige helsevesenet svekkes og de sosiale forskjellene øke, sier forbundsleder Eli Gunhild By.