fbpx NSF varsler ny opptrapping av sykepleierstreiken Hopp til hovedinnhold

NSF varsler ny opptrapping av sykepleierstreiken

Streikende sykepleiere sammen med NSFs trommekorps utenfor Kreftforeningens lokaler i Oslo.
TRAPPER OPP: Fra 28. september vil 29 av 34 NSFs medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik. (Bildet er fra streikemarkering utenfor Kreftforeningens lokaler 31. mai i år). Foto: Kari Anne Dolonen

NSF har varslet ny opptrapping av streiken for å sende et klart signal om alvoret. Men Kreftforeningen og Abelia mener NSF alene må ta ansvar for streiken.

I morgen, 15. september, tas to spesialsykepleiere i Stavanger ut i streik. I tillegg har NSF varslet ytterligere opptrapping av streiken ved å ta ut to av sine medlemmer ved distriktskontorene i Tromsø og Kristiansand fra 28. september.

Da vil 29 av NSFs totalt 34 medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik.

Etter det Sykepleien kjenner til har det blitt avholdt meklingsmøte forrige uke uten resultat.

LES OGSÅ: Leder sykepleiernes lengste streik

Provosert

Norsk Sykepleierforbunds nestleder, Solveig K. Bratseth, er kraftig provosert over Kreftforeningen. 

– Spesialsykepleierne som jobber på Kreftlinjen utgjør et svært viktig tilbud for personer som befinner seg i en meget vanskelig livssituasjon. Disse personene har selvsagt både forventninger om, og krav på, å få snakke med kvalifisert helsepersonell. Vi anerkjenner kompetansen til jurister og sosionomer som svarer på spørsmål innen sitt fagfelt. Men vi kan ikke skjønne at Kreftforeningen nå velger å svekke dette viktige pasienttilbudet ved å tukle med spesialsykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, sier Bratseth i en pressemelding.

Dobbeltkommunikasjon

Bratseth mener at Kreftforeningens dobbeltkommunikasjon rundt betydningen av egne spesialsykepleiere er problematisk. 

– I Kreftforeningens innspill til statsbudsjettet 2018 så nevnes satsingen på kreftkoordinatorer i kommunene og Varde-sentrene på sykehusene som en del av Kreftforeningens bidrag til løsning for behovene i kreftomsorgen. Alle vet hvor sentral kompetansen til sykepleierne i Kreftforeningen er både for kreftkoordinatorene og vardesentrene. Det er også sykepleierne som lager det faglige innholdet i informasjonsmateriellet som Kreftforeningen nå ber om å få dekket over statsbudsjettet. Når vi ser hvor opptatt ledelsen er av å snakke ned sykepleierkompetansen i forbindelse med tariffhoppingen så blir dette et stort paradoks, sier Bratseth.

Utfordring

– Vi vil gjerne utfordre Kreftforeningens leder, som har vært så godt som usynlig i denne debatten, på om hun faktisk mener at det ikke er nødvendig med spesialsykepleiere i Kreftlinjen for å gi et forsvarlig, helsefaglig tilbud til norske kreftpasienter, sier Bratseth.

Trist

Sykepleien tok kontakt med Kreftforeningen for å høre om de tok NSFs utfordring. Vi fikk svar per e-post, men ikke fra Anne-Lise Ryel.

– Dette utspillet fra NSF er trist på flere plan. Både fordi det de sier er direkte feil, og fordi partene nylig har vært i dialog og samtalene har vært konstruktive. Derfor reagerer vi også på at vi først får høre om opptrapping gjennom media, og ikke fra NSF slik spillereglene er, sier Jacob Conradi, organisasjonssjef i Kreftforeningen.

Alle får svar

– Det er feil at Kreftforeningen svekker tilbudet til norske kreftpasienter ved at det ikke er sykepleiere som besvarer helsefaglige spørsmål. På Kreftlinjen i dag sitter det spesialsykepleier som svarer på helsefaglige spørsmål under hele åpningstiden. Alle får svar, selv om kan det ta noe lengre tid nettopp på grunn av streiken. Vi har ikke satt denne jobben til jurister og sosionomer. De svarer på spørsmål rundt sitt fagfelt – som de alltid har gjort, sier Conradi.

Setter ulike profesjoner opp mot hverandre

– Det er heller ikke riktig at vi snakker ned sykepleierkompetansen i Kreftforeningen. Våre sykepleiere er like viktige bidragsytere, på samme måte som alle andre yrkesgrupper bidrar med sin unike kompetanse i vår organisasjon. For oss er tverrfagligheten en styrke, og vi er skuffet over at NSF forsøker å sette våre ulike profesjoner opp mot hverandre. Dette er ikke en konflikt som handler om kompetanse, men politisk uenighet om hvor fremtidig lønnsdannelse skal skje.

Opplever liten vilje til løsning

Administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli, sier i samme e-post at de tar det til etterretning at NSF fremmer stadig nye påstander om hvorfor streiken fortsatt pågår.

– Streiken handler naturligvis ikke om hvorvidt Kreftforeningen anerkjenner sykepleiernes kompetanse. Det er det ikke noen tvil om at de gjør. Nettopp derfor har vi strukket oss langt for å få på plass en tariffavtale med NSF, men opplever liten vilje der til å finne en løsning, sier Haugli.

Mister ikke streikeretten

– Streik er arbeidslivets sterkeste virkemiddel. Det fortvilende i denne saken er at NSF velger å bruke streik i en situasjon der ingenting endres for de streikende sykepleierne. Kreftforeningen har tilbudt samme arbeidsvilkår, lønn, arbeidstid og pensjon som sykepleierne hadde under den forrige tariffavtalen. De mister selvsagt heller ikke den lovregulerte streikeretten, sier Haugli.

Han mener videre at streiken ikke handler om sykepleiernes vilkår i Kreftforeningen, men om at NSF sentralt ikke har tillit til lokale parter, og forsøker å presse gjennom et offentlig avtaleverk i privat og ideell sektor.

– Det kan vi naturligvis ikke gå inn på, sier han.

NSFs ansvar

Haugli mener det er NSF som må bære ansvaret for denne langvarige konflikten.

– Vi har vanskelig for å forstå de stadige angrepene på Kreftforeningen, en seriøs arbeidsgiver som opprettholder alle lønns- og arbeidsvilkår, som kun er egnet til å ramme kreftsaken og gjøre det stadig vanskeligere for de streikende å komme tilbake på jobb. Av hensyn til alle involverte, vil jeg be NSF tenke seg om og ta imot vår invitasjon om dialog, sier Haugli.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.