fbpx Eldre i Oslo prioriteres i budsjettforslaget Hopp til hovedinnhold

Eldre i Oslo prioriteres i budsjettforslaget

Line Orlund holder streikeapell utenfor Stortinget
BUDSJETT: – Vi har arbeidet for å få gjennomslag for at bemanningen i byens hjemmetjenester og i sykehjemmene skal økes. En styrking på 245 årsverk kan endre dette til det bedre, sier Line Orlund. Foto: Kari Anne Dolonen

I hovedsak er NSF Oslo tilfreds med budsjettets helseprofil.

I forslag til neste års budsjett i Oslo foreslås det en økning i antall årsverk i hjemmetjenesten og i sykehjemmene.

– Jeg forventer at dette vil føre til økt antall sykepleierstillinger både i sykehjemmene og i hjemmetjenestene, sier Line Orlund, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Oslo.

Etterlyst

Orlund sier videre at endelig får tjenestene til de eldre et kompetanseløft som NSF har etterlyst i flere år.

– Vi har arbeidet for å få gjennomslag for at bemanningen i byens hjemmetjenester og i sykehjemmene skal økes. De syke eldre har sammensatte lidelser og trenger tjenester på høyt faglig nivå. En styrking på 245 årsverk kan endre dette til det bedre, sier Orlund.

Fornøyd med helseprofilen

I hovedsak er NSF Oslo tilfreds med budsjettets helseprofil, og vil også trekke frem styrkingen av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Ifølge Orlund viser dette at byrådet er i rute i forhold til løftene de ga i valgkampen.

– Særlig positivt er det at helsetilbudet til førstegangsfødende styrkes og at bemanningen på helsestasjon- og skolehelsetjenesten økes i tråd med de nasjonale bemanningsnormene, sier Orlund.