fbpx Ser avtrykk i ny lov og statsbudsjett Hopp til hovedinnhold

Ser avtrykk i ny lov og statsbudsjett

NSF-leder Eli Gunhild By

At Høies tre statssekretærer alle er sykepleiere, mener NSF-leder Eli Gunhild By vises på flere områder. Men hun er ikke imponert over heltidssatsingen og sykehusøkonomien.

– Statssekretær Lisbeth Normann har vært en tydelig leverandør og passet på at det helse- og sykepleiefaglige blir ivaretatt. NSF har både blitt sett og hørt, selv om vi nok fortsatt bruker mye tid og energi på å komme oss inn i ulike råd og utvalg, sier Eli Gunhild By, leder av Norsk Sykepleierforbund.

Det er fortsatt slik at bare om lag halvparten av stillingene som lyses ut er heltidsstillinger.
Eli Gunhild By

By mener det faktum at alle tre statssekretærene er sykepleiere, har satt klare avtrykk i primærhelsemeldinga:

– Profesjonsnøytraliteten er tatt bort og ordene «sykepleiefaglig kompetanse» er brukt. Avtrykket er også i statsbudsjettet, hvor det er satt av midler til utdanning av avanserte kliniske sykepleiere og mer til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

– Ikke flere heltidsstillinger

By er mindre imponert av heltidssatsingen. Forrige regjering hadde dette som en del av oppdragsdokumentet fra Helsedepartementet til sykehusene, men med denne regjeringen ble heltidssatsingen flyttet til Arbeidsdepartementets oppdragsdokument. By synes det blir mindre forpliktende når oppdraget ikke blir gitt direkte fra den sykehusene skal rapportere til.

– Det har ikke blitt noen bedring. Det er fortsatt slik at bare om lag halvparten av stillingene som lyses ut er heltidsstillinger, sier hun.

Lisbeth Normann er ikke enig i at satsingen er tatt vekk siden statsråden tar heltidssatsingen opp i foretaksmøtet med helseregionene og de må rapportere på deltidsbruken.

– Løftebrudd i sykehusøkonomien

Også sykehusøkonomien er et område hvor regjeringen ikke imponerer NSF-lederen.

– Vi har reagert flere ganger på Høies gedigne løftebrudd om bevilgninger til sykehus. Han lovet 12 milliarder mer til sykehusene på fire år. Hittil har det bare kommet i underkant av ni.

Les intervju med Lisbeth Normann: Høies høyre hånd

0 Kommentarer

Annonse
Annonse