fbpx Klarere i toppen med mye sex Hopp til hovedinnhold
Forskning

Klarere i toppen med mye sex

Bildet er en illustrasjon av to høstlige trær som kysser.

Eldre som hadde sex ofte, skåret bedre enn sine jevngamle da de ble testet på ordhukommelse og visuell observasjonsevne.

Hyppig seksuell aktivitet kan se ut til å henge sammen med god kognitiv helse hos eldre.

Dette ifølge en britisk studie, som ble publisert denne uken i Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences.

Usikker sammenheng

Om sammenhengen mellom sex og hjerneaktivitet er direkte eller indirekte, er derimot ikke sikkert.

– Vi kan bare spekulere på hvorvidt dette skyldes sosiale eller fysiske faktorer – men et område vi gjerne skulle forsket mer på, er de biologiske mekanismene som kan tenkes å spille inn.

Det sier doktor Hayley Wright fra universitetet i Coventrys Centre for Research in Psychology, Behaviour and Achievement, som har ledet studien.

Det er forskere fra universitetene i Oxford og Coventry som står bak studien, der 28 menn og 45 kvinner ble utspurt og testet.

Ord på «F»

Deltakerne fylte først ut et skjema om generell helsetilstand og livsstil. De oppga også hvor mye sex de hadde hatt de siste 12 månedene – om det var aldri, månedlig eller ukentlig.

Så utførte de en standardisert test som brukes for å måle kognitiv tilstand hos eldre, deriblant oppmerksomhet, hukommelse, ordforråd, språkkunnskap og visuell oppfattelse.

Det var spesielt testen der man skulle ramse opp flest mulig dyrearter og ord på «F» i løpet av 60 sekunder, at de seksuelt aktive gjorde det best.

Også en test som skal måle evnen til å oppfatte visuelle objekter og avstand imellom dem, viste signifikante forskjeller mellom de aktive og mindre aktive.

Kan gi hjerteproblemer

Det er ikke dermed sagt at hyppig sex er like sunt for alle.

En amerikansk studie fra i fjor blant 2 200 personer mellom 57 og 85 år, indikerte nemlig at den slags kunne medføre økt risiko for blant annet høyt blodtrykk, hjerteforstyrrelser og slag hos menn.

Utslaget, og altså risikoen, er aller høyest hos mennene som synes sex med partneren var «ekstremt behagelig eller tilfredsstillende».

Hos kvinnene i undersøkelsen kunne derimot god sex ha en forebyggende effekt for hjerte- og karsykdommer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse