Streik i Kreftforeningen

Nyheter
Eli Gunhild By
STREIK: Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier Eli Gunhild By.

NHO og Kreftforeningen ble ikke enige med Norsk Sykepleierforbund om en tariffavtale for sine sykepleiere. Dermed går 19 sykepleiere i Kreftforeningen ut i streik fra mandag morgen.

– Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO lovte Kreftforeningen våre medlemmer at de ikke skulle få dårligere lønns- eller arbeidsvilkår. Vi ser nå at dette løftet er de ikke innstilt på å følge opp, og da ser vi dessverre ingen annen mulighet enn å gå til streik, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.

Kreftlinjen rammes

De fleste sykepleierne som jobber i Kreftforeningen jobber i kreftlinjen. Den vil på grunn av streiken bli kraftig svekket.

 – Det er klart det er alvorlig at denne tjenesten nå rammes og vi går ikke til streik med lett hjerte. Samtidig er dette en viktig prinsippsak som vi tar på vegne av norske sykepleiere. Vi opplevde en motpart som overhodet ikke kom oss i møte. Vi kunne ikke gå inn på en avtale der vi gir fra oss streikeretten og som kunne sies opp bare på en måneds varsel. Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier Eli Gunhild By.

Prinsippsak for NHO

– Denne saken er viktig for NHO/Abelia fordi den handler om hvordan vi fastsetter lønn i privat sektor, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO i en pressemelding.

NHO beklager at det ikke var mulig å komme frem til en løsning.

– Slik vi ser det har NHO/Abelia og Kreftforeningen tilbudt en god tariffavtale på linje med avtaler inngått med andre sammenliknbare arbeidstakergrupper. Uenigheten dreier seg ikke først og fremst om lønn eller andre arbeidsvilkår, men at NSF ikke har tillit til at de lokale parter kan enes om gode løsninger. Lokale forhandlinger og fleksibilitet er viktig og saken handler om hvor og hvordan lønn skal forhandles, lokalt eller sentralt. NHOs posisjon er at lønnsdannelsen for denne gruppen skal skje lokalt, vurdert ut fra tåleevnen i den enkelte virksomhet, sier Melsom.

Hun legger til at det ikke er riktig at NHO vil frata NSFs medlemmer streikeretten.

La ikke frem skisse

 Meklingsmann Jussi Erik Pedersen konstaterte rett før fristen ved midnatt at partene sto så langt fra hverandre at han ikke så noen grunn til å legge frem en skisse til løsning.

Les også: