fbpx – Lavterskeltilbud for antibiotika Hopp til hovedinnhold

– Lavterskeltilbud for antibiotika

Nettlegevakt.no skriver ut antibiotika over nett for urinveisinfeksjon uten å møte pasienten. Det vekker bekymring hos flere.  

Nettstedet nettlegevakt.no reklamerer med at de gir antibiotikabehandling for urinveisinfeksjon hos kvinner – uten frammøte.

Man trenger kun å sende inn et skjema, og få en telefonkonsultasjon. Får man ikke behandling, slipper man også å betale.

– Kan være bekymringsfullt

– Mindre direkte kontakt, undersøkelse og prøvetaking i forskrivning av antibiotika kan være bekymringsfullt, sier Frode G. Hestnes, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Mindre direkte kontakt, undersøkelse og prøvetaking i forskrivning av antibiotika kan være bekymringsfullt.
Frode G. Hestnes, statssekretær

– Dersom legen stiller diagnose og gir behandling uten å ha kjennskap til pasienten eller å ha møtt pasienten, vil det være lettere å feilbedømme symptomene og overse andre tilstander, sier han.

Det er et nasjonalt mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020. Dette er en del av helseminister Bent Høie sin handlingsplan mot antibiotikaresistens.

– For å nå målet, må vi få riktigere bruk, og redusere unødig foreskrivning av antibiotika, sier Hestnes.

Ønsker økt bruk av nettkonsultasjoner

– Samtidig er det ønskelig med økt bruk av nettkonsultasjoner, sier han.

Hestnes mener det er mulig å kombinere forsvarlig forskriving av legemidler med digitale løsninger som nettkonsultasjoner.

– Det er viktig at forskrivning av legemidler er basert på forsvarlig praksis, reelle legekonsultasjoner, digitale eller ansikt til ansikt, og at pasientene sikres nødvendig informasjon, sier han.

I handlingsplanen mot antibiotikaresistens står det blant annet «Antibiotika brukes unødvendig, spesielt ved luftveisinfeksjoner hos barn og ved urinveisinfeksjoner hos kvinner.

«Ikke avdekket brudd»

Lege Glenn Bertelsen sendte i november en bekymringsmelding til Fylkeslegen i Aust- og Vest-Agder da han ble klar over praksisen til nettlegevakt.no.

– Jeg synes at et lavterskeltilbud med antibiotika er problematisk da pasienten har lettere for å legge inn en forespørsel enn å vente og se. Ønsker myndighetene at vi har lavterskeltilbud for antibiotika for en sykdom som er veldig selvbegrensende? skrev Bertelsen i bekymringen.

Ønsker myndighetene at vi har lavterskeltilbud for antibiotika for en sykdom som er veldig selvbegrensende?
Glenn Bertelsen, lege

I svaret fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder står det at de også tidligere har mottatt bekymringsmeldinger på nettlegevakt.no. «Så langt har våre tilsyn med nettlegevakt.no ikke avdekket brudd på forsvarlighetskravet.»

– Kan bidra til riktigere bruk

Lege Magnus Kåre Skjeggedal Andersen er en av de tre legene bak nettlegevakt.no. Han sier til Dagens Medisin,som tidligere har omtalt saken, at de hentet inn råd og innspill hos flere faginstanser før de startet tjenesten og har evaluert underveis.

Jeg tror faktisk at vi kan bidra til riktigere antibiotikabruk.
Magnus Kåre Skjeggedal Andersen, lege hos nettlegevakt.no

Andersen forklarer at de har basert seg på en algoritme som har vært brukt hos legevakten i Oslo i flere år. Og hvis symptomene stemmer etter at pasienten har fylt ut et avkrysningsskjema, får de behandling uten å treffe lege.

– Forskning har vist at det er samme kvalitet på behandlingen som ved kontakt med lege. Det er eksakt den samme algoritmen vi har overført til internett, sier Andersen.

Videre sier han at de er opptatt av resistensproblematikk.

– Vi forholder oss veldig strengt til retningslinjene, for eksempel ved at vi alternerer mellom de tre anbefalte antibiotikatypene. Jeg tror faktisk at vi kan bidra til riktigere antibiotikabruk, sier Andersen, som viser til at det på landsbasis brukes mye av den ene typen.

– Gir økonomisk insentiv

Lege Bertelsen retter også bekymring mot at man ikke trenger å betale for tjenesten til nettlegevakt.no hvis man ikke får antibiotika.

– Dette vil jeg påstå gir et økonomisk insentiv for at man heller gir antibiotika, og dette er ikke i samfunnsmedisinens interesse, skriver han.

Skeptisk er også statssekretær Hestnes.

– Da tenker jeg det oppstår en uheldig kobling mellom legens inntekt og forskrivning, sier statssekretæren.

Han understreker imidlertid at ansvaret for å vurdere om praksisen er forsvarlig, ligger hos Helsetilsynet.

Viser til å følge retningslinjene

– Vi har ikke behandlet denne saken, den er til behandling hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, sier fagsjef i Helsetilsynet, Marianne Noodt.

Hun forteller at Helsetilsynet støtter handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Noodt viser til at for å nå målsetningen om 30 prosents reduksjon i antibiotikabruk, bør helsepersonell følge nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i helsetjenesten.

– Nasjonale faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende, men bør være styrende for de valg som skal tas.

– Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom løsninger som i vesentlig grad avviker fra anbefalingene velges, må det kunne gis en dokumentert faglig begrunnelse for valget, sier Noodt.

Folkehelseinstituttet generelt skeptisk

Folkehelseinstituttet uttrykte også skepsis til praksiser som nettlegevakt.no da Dagens Medisin skrev om saken.

Vi er generelt skeptiske til lavterskeltilbud for å få antibiotika, og mulige økonomiske insentiv for å forskrive antibiotika.
Frode Forland, Folkehelseinstituttet

 – Vi er generelt skeptiske til lavterskeltilbud for å få antibiotika, og mulige økonomiske insentiv for å forskrive antibiotika, sier Frode Forland fagdirektør for smittevern og leder av Antibiotikakomiteen i Folkehelseinstituttet.

Antibiotikasenteret for primærmedisin skal se nærmere på nettjenesten. På eget initiativ har legene bak nettlegevakt.no tatt kontakt med Antibiotikasenteret og bedt om evaluering.  

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse