fbpx 19 sykepleiere i streik Hopp til hovedinnhold

19 sykepleiere i streik

Kreftforeningenes sykepleiere i streik. Her er de på første streikemøte.

I dag klokka 09.00 møtte streikende sykepleiere i Kreftforeningen opp på NSFs hovedkontor for første streikemøte.

– Dette er en ny opplevelse for mange av dere, sier NSFs forbundsleder og streikeleder, Eli Gunhild By.

Alle de 19 sykepleierne som er tatt ut i streik har møtt opp til streikemøte og nikker til Eli Gunhild Bys velkomstkommentar. Det er en grunn til at kreftsykepleiere så å si aldri tas ut i streik. Pasientene de tar seg av er så alvorlig syke at «fare for liv og helse» utløses nesten umiddelbart.

– Men dere som sitter på Kreftlinjen er ikke i en behandlingssituasjon. Det er grunnen til at vi har valgt å gjøre det på denne måten, sier By.

Sykepleiere som betjener Kreftlinjen bistår blant annet pasienter, pårørende og etterlatte med råd. Tjenesten blir nå så å si uten helsefaglig kompetanse og reduserer også åpningstiden fra i dag.

Sykepleiere i streik. Kreftforeningens sykepleiere sammen med streikeleder Eli Gunhild By.

Hvorfor ble det streik?

De 19 sykepleierne skal nå forberedes på å kunne svare på spørsmål om hvorfor de er i streik, og få et eierforhold til prinsippene.

– Arbeidsgiver har sagt nokså klart fra om at sykepleiere på Kreftlinjen er rådgivere og at den sykepleiefaglige kompetansen ikke er viktig. Arbeidsgiver mener derfor de ikke er som sykepleiere å regne, men funksjonærer. NSF ble tilbudt en funksjonæravtale uten sikring av minstelønn for sykepleierne. Det kan vi ikke akseptere, sier By.

Brøt løftene

Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO lovet Kreftforeningen at NSF sine medlemmer ikke skulle få dårligere lønns- eller arbeidsvilkår.

– Vi så gjennom forhandlinger og i mekling at dette løftet var de ikke innstilt på å følge opp. Da ser vi dessverre ingen annen mulighet enn å gå til streik, sier NSFs forbundsleder.

NSFs medlemmer i Kreftforeningen ble ifølge NSF tilbudt en dårligere avtale uten streikerett. 

– Vi forhandler ikke ned medlemmenes vilkår, sier Eli Gunhild By.

Viktig for alle

– Selv om det bare er tatt ut 19 sykepleiere i streik er dette en prinsipielt viktig sak for alle våre 108.000 medlemmer, sier By.

– Vi har ikke inngått noen tariffavtale noe sted uten å sikre minstelønnstandarder eller avtaler med reell forhandlingsrett for våre sykepleiere. Sykepleierne i Kreftforeningen er ansatt på grunn av sin helsefaglige kompetanse. Det å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende er selve kjernen i sykepleierkompetansen. Da blir det veldig spesielt at det nettopp er en pasientorganisasjon som velger å være den som nekter å gi sykepleierne de vilkår som andre sykepleiere er tilbudt gjennom sine ulike tariffavtaler i øvrige ideelle, kommersielle eller offentlige virksomheter, sier Eli Gunhild By.

NSF vil legge ut informasjon på egne nettsider og på Facebook etter hvert.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse