fbpx Sykepleiere i Nesseby må jobbe 18 søndager og opptil 44 lørdager Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere i Nesseby må jobbe 18 søndager og opptil 44 lørdager

Elin M. Holmgren.

11 sykepleiere i Nesseby kommune i Finnmark risikerer å måtte jobb halvannen uke mer i året og 44 lørdager etter at arbeidsgiver har tvunget igjennom ny turnus.

BAKGRUNN:

Hovedtillitsvalgte for medlemmene i Norsk Sykepleierforbund i Nesseby kommune undertegnet ikke den nye arbeidstidsavtalen/ turnusavtalen som ble lagt frem for dem like før jul i fjor.

Årsaken var at NSF ikke fikk innsyn til hele avtalen/turnusen. De kunne derfor ikke sjekke hvordan turnusen slo ut for den enkelte sykepleieren, ei heller se på helheten i forhold til kompetanse og belastning på vaktene. Tillitsvalgte fikk heller ikke mulighet til å ha medlemsmøte for å sjekke hvordan medlemmene stilte seg til en turnus med flere helger.

Hastverk er lastverk

Ifølge Fylkesleder i NSF Finnmark, Elin M. Holmgren, bar prosessen preg av hastverk og manglende inkludering. Tillitsvalgte i Nesseby valgte derfor å ikke skrive under på noe hun ikke visste konsekvensene av.

Arbeidsgiver la etter hvert frem flere turnusplaner som brøt arbeidsmiljøloven. Både når det gjaldt hviletidsbestemmelser og antall timer. Det hele har endt opp med at arbeidsgiver ensidig har innført en turnusplan basert på 35,5 timers uke med mange kortvakter, 18 søndager og opptil 44 lørdager.

– Faktum er at tillitsvalgte la fram ett forslag som ville løse arbeidsgivers behov, men de nektet å lytte til forslaget. Forslaget fra tillitsvalgte ville tatt hensyn til helgebelastning for småbarnsforeldre og seniorer, sier Holmgren.

Arbeidsgiver sa nei med begrunnelse at de vil ha en sosial profil hvor alle har den samme belastningen.

Arbeidstid som pressmiddel

– Jeg ser med stor uro på hva som vil skje dersom arbeidsgivere landet over får full styringsrett over turnuser, sier NSFs fylkesleder i Finnmark, Elin M. Holmgren.

Hun sier til Sykepleien at saken i Nesseby ikke er et unikt tilfelle.

– Dette er heller et eksempel på hva som skjer når arbeidsgiver bruker styringsretten for å bruke arbeidstid som pressmiddel for å få det som de vil, sier hun.

Mindre fritid

Sykepleiere i Nessby kommune i Finnmark må jobbe mer etter at arbeidsgiver har brukt styringsrett på ny turnus. I stedet for å ha 18–19 helger, har arbeidsgiver satt opp en turnus som gir sykepleierne 18 søndager og 44 lørdager i året.

– I den nye turnusen er det satt opp mot 100 kortvakter som betyr rundt 14 dager ekstra oppmøte og i det første forslaget var det rundt 40. Noe som betyr at sykepleiere i turnus med kortvakter jobber flere dager i tillegg til ekstrabelastningen det er å jobbe helg-, kveld- og nattevaktsjobbing, sier Holmgren.

Håper på løsning

– Hva skjer videre?

– Ledelsen informerte formannskapet i går. NSF har håp om at Nesseby kommune vil finne det hensiktsmessig med en løsning som begge parter kan leve med.

– Så det blir en løsning?

– Jeg håper jo det. Jeg kan aldri tenke meg at Nesseby kommune har et ønske om å miste alle sykepleierne sine, sier hun.

Arbeidstid som pressmiddel

Unni Haug, virksomhetsleder for helse og omsorg i Nesseby kommune, avviser anklagene overfor NRK.

– Det er ikke en straff. Det er en uheldig situasjon, men vi har faktisk ikke mulighet til å iverksette en annen form for turnus når vi ikke har blitt enig med Norsk Sykepleierforbund.

Haug viser til at de har fått råd fra jurister i KS, og hun er trygg på at avtalen er innenfor loven.

Dette er en påstand som skremmer Elin M Holmgren.

– Det store spørsmålet blir da om dette er et eksempel på den arbeidsgiverpolitikk KS står for? I så fall er det skremmende, sier Holmgren.

Arbeidsgiver på nett

Saken har vakt stor oppsikt i media i dag, noe som har ført til at Nesseby kommune har lagt ut en egen sak om turnusbråket på sine nettsider. Der skriver de blant annet:

<<Som arbeidsgiver må Nesseby kommune følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser om turnuser hvis fagforeningene ikke er enige. Det er derfor laget en egen turnus for sykepleiere som verken er ansett som god fra arbeidsgivers eller arbeidstakers synspunkt. Det er dessverre den eneste muligheten kommunen har siden vi er lovforpliktet til at alle arbeidstakere i pleie og omsorg skal ha en arbeidsplan. Fra Nesseby kommune som arbeidsgiver beklager vi situasjonen, og gjentar invitasjonen til nye drøftingsmøter til Norsk Sykepleierforbund.>>

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse