fbpx Omgangssyken er på offensiven Hopp til hovedinnhold

Omgangssyken er på offensiven

Bildet viser kvinne som har omgangssyke

Håndvask med såpe og vann fremfor alkohol, og oppvask og klesvask på 85 grader, er gode triks mot noroviruset.

Både i desember og januar ble det meldt om mange utbrudd av omgangssyke. Årsaken er i de fleste tilfellene noroviruset, som er svært smittsomt.

Vinterhalvåret er høysesong for det robuste viruset som tåler fra under 0 grader til opp mot 60.

I desember ble det meldt 27 utbrudd, mens det ble meldt 19 i januar, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). I begge måneder ett år tidligere, var det henholdsvis seks og sju utbrudd.

Høyere enn i fjor

– Er de nyeste tallene for utbrudd spesielt høye, seniorrådgiver Solveig Jore i FHI?

– Ja, det er mye høyere enn fjorårets tall, men det vi ser er at dette svinger mellom ulike år. Desember 2014 var også preget av et høyt antall med norovirusutbrudd.

– Hva kan være grunnen til økningen?

– Det vet vi ikke, sier Jore i FHI, men en mulig årsak kan være at det er endringer i hvor sykdomsfremkallende viruset er.

Tyskland meldte om uvanlig høy forekomst av norovirus utbrudd vinteren 2016.

Foreløpige tall for februar viser at det har vært om lag ti utbrudd.

– Så det har gått nedover, sier Jore.

Sykehjem og sykehus utsatt

De fleste av de innmeldte utbruddene er fra institusjoner, som i hovedsak sykehjem og sykehus.

– Pasientene er spesielt utsatt ved utbrudd siden de bor tett. Og fordi noroviruset er svært smittsomt, har smitten lettere for å bre om seg her, sier seniorrådgiver Jore.

– Er det noe helsepersonell kan gjøre for å hindre utbrudd og spredning?

– Det vi stresser er god håndhygiene med såpe og rennende vann, sier Jore.

I FHIs veileder for helsepersonell om noroviruset står det at studier har vist at alkoholbasert hånddesinfeksjon har begrenset effekt mot viruset.

Vask på 85 grader

Horst Bentele, rådgiver for infeksjonsovervåking hos FHI, anbefaler å kjøre bestikk, tallerkener og slikt i en dekontaminator som alle sykehus og de fleste sykehjem har, før man vasker dem i oppvaskmaskinen.

– Da vil det få fem minutter i 85 grader og man er sikker på å ha drept viruset. Har man ikke dekontaminator, må man huske å sette oppvaskmaskinen på over 60 grader. Vi anbefaler ikke engangsbestikk og -servise fordi når man er syk er det ikke hyggelig å få maten servert med plastbestikk på papptallerkener. Dessuten blir det mye avfall av det.

Det samme gjelder klær og sengetøy. 

– Pass på at pasienter som er smittet har på seg klær som tåler å vaskes på rundt 85 grader. Hvis ikke, får man kjøre det på 60 grader. I hvert fall ikke under, sier han.

Bentele minner om at noroviruset ikke er som lopper og lus som man kan drepe ved å fryse.

– Vi har oppbevart viruset ved minus 20 og det har vært like levende etterpå, sier han.

Vent 48 timer etter symptomer

I FHIs veileder står det videre at i helseinstitusjoner er det viktig å isolere de syke og å unngå ikke-desinfisert drikkevann.

Det anbefales at helsepersonell ikke skal tilbake til sitt ordinære arbeid mens de har symptomer og før 48 timer etter symptomfrihet. Dette gjelder de som har direkte kontakt (inkludert servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer og hvis de jobber med pasienter hvor infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser, for eksempel premature barn, pasienter ved intensivavdeling og lignende.

Slik smitter noroviruset:

• Fra person til person (via uvaskede hender).
• Via kontakt med forurensede overflater (dørhåndtak, vannkraner på vasker og lignende).
• Via små dråper som dannes ved oppkast (nærdråpesmitte), som andre personer puster inn.
• Via forurensede matvarer eller drikkevann.

LES OGSÅ: Kledd for anledningen – sykepleieruniformens historie

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse