fbpx Vil heller ha flere el-biler Hopp til hovedinnhold

Vil heller ha flere el-biler

Bildet viser flere parkerte biler.

– Et kjøreforbud på enkeltdager vil ikke hjelpe utsatte personer så mye, mener Elin Martinsen i NSFs faggruppe for astmasykepleiere.

Det er varslet akutt høy luftforurensning de neste dagene i Oslo. Tirsdag 17. januar innførte byen midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy. Dieselbiler har høyt eksosutslipp av nitrogendioksid og derfor rettes forbudet mot dieselbiler.

SISTE: Oslo kommune opphevet forbudet for denne gang i dag klokken 18. Årsaken er at de siste værprognosene ikke tilsier at det lenger er fare for stor luftforurensning over store deler av byen.

Mange berøres av luftforurensning

Elin Martinsen, som er leder i NSFs faggruppe for sykepleiere i astma og allergi, er positiv til forbudet med tanke på pasientgruppen. Når luftkvaliteten i byen blir så dårlig er det bra det blir tatt grep, mener hun.

– Luftforurensning med høye nitrogendioksid-verdier utgjør helserisiko og økte plager for personer med astma, og det dreier seg om en stor andel av befolkningen i sentrale strøk, ikke bare et fåtall personer.

Ifølge Barneastmastudien har 20 prosent av barn ved 10-årsalder astma, eller de har hatt astma. Det tilsvarende tall for astma hos voksne er 8 prosent. Små barn er spesielt utsatt, både fordi de beveger seg nær bakken og fordi de har mindre luftveier.

Vet ikke nok om helserisiko

Martinsen stiller spørsmål ved om folk med astma skal måtte holde seg innendørs på dager med høy luftforurensning.

– Eller skal man dra det så langt at man skal tilråde folk med astma å flytte til fjells? Man utsettes også for luftforurensning innendørs når det er høy utendørs luftforurensning, påpeker hun. 

Martinsen mener vi ikke vet nok om hvilken helserisiko luftforurensningen innebærer for folk som fra før er friske – med visshet om at inhalasjon av nitrogendioksid gir vevsirritasjon og inflammasjon i dypere luftveier. Det kan tenkes at også friske personer utsettes for en helserisiko på dager med høy luftforurensning. Da vil ikke løsningen på sikt være at folk med astma flytter fra storbyene.

Bildet viser Elin Martinsen som står på en parkeringsplass.

Andre tiltak mer effektive

Det at forbudet kom nå, skyldes antakelig at Norge stadig overskrider grenseverdiene for utslipp. Det blir flere biler på norske veier inn mot storbyene. Mange gikk også til anskaffelse av dieselbiler for noen år siden, i tro om at nyere dieselbiler forurenset mindre enn de gamle, som dessverre ikke er tilfelle hva gjelder nitrogendioksid-utslipp.

– På sikt vil det kanskje være mer å hente på å erstatte bilparken med flere el- og hybridbiler, fremfor å sette inn kjøreforbud på enkeltdager, sier Martinsen.

Kilder til luftforurensning

For hver gang vi trekker pusten inn, kommer oksygen inn i lungene. Et voksent menneske puster ca. 10 000 liter luft i løpet av et døgn. Luftkvaliteten har derfor stor betydning for helsa. I Norge er det i hovedsak nitrogendioksid og svevestøv som forringer den lokale luftkvaliteten. Luftforurensningen er størst om vinteren. Dette skyldes blant annet høyt utslipp fra vedfyring, bruk av piggdekk og eksosutslipp ved bruk av kald motor i kuldegrader.

Temperaturinvensjon

Høy luftforurensning skapes når det oppstår temperaturinvensjon. Dette skjer når varm luft går opp i høyden. Den kalde luften er tyngre enn varm luft og synker ned. Den varme luften blir liggende som et lokk over den kalde luften, og hvis det i tillegg er lite eller ingen vind, bidrar det til liten utskifting av luften. Luftforurensningen blir liggende under lokket.

Martinsens råd når man bor i storbyer med høy luftforurensning, er å unngå aktivitet som krever anstrengelse ved siden av trafikkerte veier.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse