fbpx Superenkel og gratis opplæringspakke om tuberkulose Hopp til hovedinnhold

Superenkel og gratis opplæringspakke om tuberkulose

Bildet viser Hege Bjelkarøy

TB-koordinator Hege Bjelkarøy råder sykepleiere til å formidle fire ting om tuberkulose. Hun har vært med og laget en undervisningspakke som er oversatt til en rekke språk og som du fritt kan laste ned fra nettet.

I 2012 ble to personer fra det somaliske miljøet i Drammen og Lier satt i kontakt med Hege Bjelkarøy, TB-koordinator ved Drammen sykehus, og Mette Medalen, helsesøster og fagkoordinator ved smittevernkontoret i Drammen kommune.

Manglet tillit til norsk helsevesen

– De sa at personer fra deres hjemland ikke kjente til symptomer på tuberkulose, manglet tillit til det norske helsevesenet og derfor ventet lenge før de eventuelt oppsøkte lege, forteller Bjelkarøy.

Dette var startskuddet på fire års intens jobbing med en undervisningspakke om tuberkulose. Pakken har det man trenger for å holde en undervisning på en til tre timer, og består av seks elementer:

 • Informasjonsark
 • Enkel brukerveiledning
 • Presentasjon med manuskript for foredrag
 • Gruppeoppgaver
 • To filmer
 • Spørsmål og svar om tuberkulose.

Undervisningspakken kan lastes ned he r.

Målgruppen

Målgruppen er først og fremst asylsøkere og innvandrere.

– Vi ønsker at materiellet vil bli brukt i norskundervisningen for beboere på asylmottak og av helsesøstre med ansvar for asylsøkere og flyktninger i kommunen.

– Hva med undervisning av sykepleierstudenter?

– Vi har diskutert at det også kan egne seg for sykepleierstudenter. Sykepleiere må ha i bakhodet at tuberkulose ikke er utryddet ennå.

Jeg har møtt mange sykepleiere og leger som vet lite om tuberkulose.
Hege Bjelkarøy

Barn har andre symptomer

Bjelkarøy håper alle sykepleiere, særlig helsesøstre, lungesykepleiere og barnesykepleiere får bruk for materiellet og kanskje også selv kan lære noe fra det.

– Jeg har møtt mange sykepleiere og leger som vet lite om tuberkulose. Blant annet er det lite kjent at barn har andre symptomer enn voksne, sier hun.

Barn med tuberkulose hoster sjelden. De blir ofte trøtte, sover mye og spiser lite. Symptomene er mer diffuse og de får tuberkulosen sjeldnere i lungene. Dette må helsesøstre være obs på så de kan henvise videre til spesialist, sier Bjelkarøy.

Bildet viser symptomer på tuberkulose

Film på ti språk

Undervisningspakkens to filmer ligger det mest arbeid bak. En tre minutters animasjonsfilm forklarer hva tuberkulose er, hvordan sykdommen smitter og hvordan behandlingen er.

– Den er unik i verden, og er dubbet til ti språk, sier Bjelkarøy.

I en 15-minutters intervjufilm forteller tidligere tuberkulosepasienter om sine erfaringer. Denne er dubbet til fire språk. Planen er å dubbe filmene til enda flere språk.

– Det er spesielt animasjonsfilmen vi har fått gode tilbakemeldinger på, både nasjonalt og internasjonalt. Da vi viste filmen i Sør-Afrika i fjor, sa en sykepleier fra Malawi at personene i filmen var akkurat som personene i hennes hjemland. Tegningene er stiliserte og latterliggjør ikke pasientene, som faktisk andre tegninger i informasjonsmateriell om tuberkulose gjør, sier Bjelkarøy.

Fakta
Tuberkulose (TB)
 • Tuberkulose er en infeksjonssykdom forårsaket av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis som oftest angriper lungene. Også andre organer i kroppen kan angripes.
 • I Norge blir mellom 300 og 400 diagnostisert med TB hvert år.
 • 1/5 er norskfødte og bare en håndfull er barn.
 • Vinteren 2015/2016 da vi hadde den store flyktningestrømmen, gikk TB-tallene ned.
 • Sykdommen smitter via luft når den syke hoster, nyser, snakker eller synger.
 • Det er kun lungetuberkulose som er smittsomt, men den smitter ikke etter at man er utskrevet fra sykehus, selv om man må ta medisiner i et halvt år.

Kilde: Folkehelseinstituttet og Hege Bjelkarøy

Fire budskap

De valgte å konsentrere formidlingen i informasjonsmateriellet om spesielt fire ting:

 1. Du blir frisk
 2. Gå til lege hvis du har symptomer
 3. Legen har taushetsplikt
 4. Behandlingen er gratis

– Vi har lært at man kan kommunisere godt med bruk av enkle ord, bilder og et trygt budskap. Vi ville ikke skremme dem. Da går rullegardinen ned, sier Bjelkarøy.

Bildet viser det firedelte hovedbudskapet om tuberkulose.

Ville trygge pasientene

– Dere skriver at det ikke er farlig å drikke av samme glass eller ha sex med en som har tuberkulose. Det stemmer vel ikke helt?

– Vi ønsket først og fremst å trygge tuberkulosepasientene, og baserte dette rådet på at pasienten da har vært innlagt på sykehus og er utskrevet og ikke smittefarlig lenger, sier Bjelkarøy.

Hun medgir at akkurat dette er utfordringen når man skal spre et komplisert budskap på en enkel måte:

– Da må vi ta noen valg der vi fjerner noe informasjon. Men da vinner vi forhåpentligvis at det viktigste kommer ut: Nemlig det firedelte hovedbudskapet vårt. Det største problemet er tross alt at folk er så redde for smitte og ikke tør å oppsøke lege, sier hun.

Resistent og latent tuberkulose

En ting de ikke går inn på i informasjonsmateriellet, er resistent tuberkulose. Det vil si tuberkulose som ikke responderer på behandling.

– Men det er ytterst få tilfeller av dette i Norge, kanskje mellom fire til seks stykker, sier Bjelkarøy.

Latent tuberkulose er en annen ting Bjelkarøy sier er vanskelig å forklare.

Likevel gjør de et forsøk i intervjufilmen, der en kvinne forteller at hun ble syk mens hun var gravid, og hadde antakelig hatt latent tuberkulose i kroppen da hun kom til Norge som au pair fra Asia.

Fakta
Latent tuberkulose

I tidlig fase vil tuberkulosebakterier forårsake en avgrenset betennelsesreaksjon i kroppen. Kroppens immunforsvar får vanligvis kontroll over bakterieangrepet og forårsaker en innkapsling av infeksjonen, men bakteriene kan overleve i flere tiår inne i kapselen.

Denne tilstanden kalles latent tuberkulose.

Man er altså smittet av bakterien, men har ikke symptomer på sykdom og er selv ikke smittsom. Dette kan forandre seg, dersom sykdommen aktiveres. Det kan den gjøre for eksempel dersom personen får nedsatt immunforsvar.

Kilde: Norsk helseinformatikk

En av ti latente blir syke

– Man kan gå et helt liv med smitten i kroppen uten å bli syk. Vi har valgt å si at man ikke kan smitte noen når man har latent tuberkulose. Kun en av ti med latent tuberkulose blir syke, og det er først når en hoster mye det er mulig å spre smitten videre, forklarer Bjelkarøy.

Tuberkulose smitter ikke like lett som influensa og gastroenteritt gjør.

– Dette er blant de tingene vi har valgt å ikke gå inn på, fordi det blir for komplisert å forklare. Det er viktig at sykepleiere ikke er redde for personer med latent tuberkulose. Er de i tvil, anbefaler jeg at de rådspør TB-koordinator på sitt sykehus.

Bred støtte og samarbeid

Informasjonspakken har vært et samarbeid mellom både Vestre Viken HF, Drammen kommune, LHL Internasjonal, De Forente Somaliske Kvinner og Somali Eagle Eyed Group. Den økonomiske støtten fra blant annet Extra Stiftelsen, Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond, samt samarbeid med Drammen minoritetsråd, har muliggjort filmene og dubbing.

Vil du vite mer om tuberkulose?

Da kan du melde deg på konferansen Folkehelseinstituttet arrangerer i Oslo på Verdens tuberkulosedag 24. mars 2017.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse