fbpx Stress ned Hopp til hovedinnhold

Stress ned

Sykepleier som har en klokke foran ansiktet. Skal illustrere stress

Arbeidsgiver skal sørge for at stress på arbeidsplassen ikke gjør deg syk.

Om lag 19 prosent av alle yrkesaktive oppgir at de føler seg psykisk utmattet etter endt arbeidsdag, en gang i uken eller mer. For sykepleiere er tallet nesten 30 prosent, ifølge faktabok om arbeidsmiljø og helse utarbeidet av  STAMI.

Arbeidsmiljøloven skal sikre at du som arbeidstaker ikke utsettes for helsefarlig stress og at du har arenaer hvor slike situasjoner kan tas opp.

Umulige krav

Jobber du som sykepleier i hjemmetjenesten kan du være en av dem som opplever at du må ta deg av for mange brukere i løpet av arbeidsdagen. En hektisk arbeidssituasjon gir lite rom for uforutsette forsinkelser og kan være årsak til at du utsettes for skadelig stress.

Studier viser at arbeidstakere opplever stress når det stilles større krav i jobben enn det de er i stand til å takle. De som opplever stress i lange perioder på arbeidsplassen kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Skyldes dårlig organisering

Ifølge Arbeidstilsynet forårsakes ikke arbeidsrelatert stress av enkeltpersoner, men skyldes snarere problemer på organisasjonsnivå som for eksempel dårlig utformete arbeidsoppgaver og dårlig organisering, tilrettelegging og ledelse.

Dersom du opplever en så stresset arbeidsdag at det oppleves <<usunt>>, bør arbeidsplassen ha arenaer hvor dette kan tas opp.

Eksempler på slike arenaer kan være:

 • Personalmøter
 • Avdelingsmøter
 • Medarbeidersamtaler

Råd til arbeidstaker

Arbeidstilsynet har utarbeidet følgende råd til hva du som arbeidstaker kan gjøre når stresset blir for stort:

 • Dersom du har symptomer på stress, tenk igjennom arbeidssituasjonen og forsøk å finne ut om årsaken ligger der.
 • Snakk med verneombud og arbeidsgiver dersom du er stresset.
 • Ikke vent med å gjøre noe med problemene.

Råd til arbeidsgiver

Arbeidstilsynet har også laget konkrete tips til hva arbeidsgiver bør gjøre:

 • Vær i forkant og undersøk om det er noe i virksomheten som kan føre til stress.
 • Be om bistand fra bedriftshelsetjenesten dersom virksomheten har dette.
 • Å sørge for mindre stress i virksomheten er kostnadsbesparende.
Fakta
Er du stressa?

Sykepleier som støtter hodet med hendene

Disse ni spørsmålene skal hjelpe deg til å se om presset i din arbeidssituasjon er større enn du kan håndtere:

 1. Opplever du et tidspress som på sikt kan gå ut over helsen din?
 2. Har du nok tid til å tilfredsstille andres og dine egne krav?
 3. Har du mulighet til å få støtte fra leder eller kolleger hvis du trenger det i en arbeidsoppgave?
 4. Er din nærmeste sjef villig til å lytte når du har problemer i arbeidet?
 5. Kan du selv påvirke arbeidsmengde og hvordan du skal arbeide?
 6. Har du mulighet til å bruke og utvikle evnene og kunnskapene dine?
 7. Er du redd for å miste jobben eller interessante oppgaver, eller er du redd for nye krav?
 8. Opplever du arbeidet ditt som meningsfullt og motiverende?
 9. Har du noen helseplager som kan skyldes stress?

Kilde: Helsenorge.no

 

Forebygging i 5 steg

Stress kan forebygges dersom arbeidsplassen jobber systematisk. Her er en femtrinns standardmodell for hvordan arbeidsrelatert stress kan forebygges:

Steg 1:

Identifiser farene og hvem som kan være utsatt. Ledere og arbeidstakere må ha kjennskap til risikofaktorer og tidlige faresignaler på arbeidsrelatert stress.

Steg 2:

Evaluer og prioriter risikofaktorene. Identifiser de mest bekymringsfulle risikofaktorene, og fokuser på å ta tak i disse først.

Steg 3:

Planlegg forebyggende tiltak. Det må utarbeides en plan for å forhindre at arbeidsrelatert stress oppstår. Dersom risikofaktorene ikke kan unngås, er det viktig å finne måter å begrense dem på.

Steg 4:

Gjennomfør planen. Spesifiser tiltakene som skal iverksettes, ressursene som trengs, hvem som skal være involvert og tidsrammen.

Steg 5:

Overvåk og revider tiltakene på løpende basis. Vær forberedt på å gjøre endringer i planen ut fra resultatene av overvåkningen.

Snakke, men også lytte

Arbeidstilsynet minner om at vi er forskjellige og kan reagere forskjellig på identiske omstendigheter. Når arbeidsgiver vurderer risikoforhold for stress, er det en god idé å ta hensyn til faktorer som for eksempel kjønn, alder eller erfaring.

For å lykkes er det helt nødvendig at arbeidstakere involveres. Det skaper tillit.

– Når arbeidstakerne involveres i prosessen med å utvikle forebyggende tiltak, får de eierskap til løsningen, noe som øker sannsynligheten for at den vil gi god effekt. Samarbeidet krever en kontinuerlig toveis dialog mellom ledere og arbeidstakere. Det betyr at man må snakke sammen og lytte til hverandres bekymringer og synspunkter, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

LES OGSÅ:

Moralsk stress og hva det gjør med oss

Fikk ned stressnivået

Kilder: STAMI, Arbeidstilsynet, Helsenorge.no, Lovdata, regelhjelp.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse